Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
19.8.2019 klo 12:00 - 25.8.2019 klo 23:59

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat

Lähtötaso CEFR A1 (pdf). Kielikeskuksen alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot.

  • laajentaa peruskieliopin tuntemusta ja lisätä sanavarastoa
  • menneistä tapahtumista kertominen
  • mielipiteiden ja suhtautumisen ilmaiseminen
  • tutustuminen espanjankieliseen maailmaan ja kulttuuriin

Aihepiirit: mm. maantuntemus, taide, harrastukset, Espanjan lähihistoria, elokuva

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä

Kurssi

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • kotitehtävät
  • loppukoe tai vastaava
  • lähiopetusta 48 t (4 op) ja itsenäistä opiskelua 37 t tai 42 t (3 op) / 39 t
  • läsnäolovelvoite 75 %

Kontturi & Kuokkanen-Kekki & Palmujoki: Español Uno (13. tai myöhempi laitos), kpl 9–19.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Esim. samanaikaisesti kuin Activación oral 1.