Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
30.12.2019 klo 12:00 - 5.1.2020 klo 23:59

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A1-A2 (pdf). Kielikeskuksen alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.

  • peruskieliopin täydentäminen (mm. aikamuodot, olla-verbit)
  • menneistä tapahtumista ja opinnoista kertominen
  • laajempi espanjankielisen maailman tuntemus
  • kyky hankkia tietoja opiskelusta espanjankielisessä maassa
  • itsensä ilmaiseminen vaivattomammin

Aihepiirit: työskentely ja opiskelu ulkomailla, nyky-yhteiskunta, ruokakulttuuri

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä

Kurssina tai itseopiskeluna. Ks. Lisätiedot.

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • loppukoe
  • lähiopetusta 44 t ja itsenäistä opiskelua 37 t
  • läsnäolovelvoite 75 %

Español Dos (Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki), 2017, 9.uudistettu painos, FinnLectura, kappaleet 1-7

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Kurssin voi suorittaa myös itseopiskeluna. Tällöin ilmoittaudutaan espanjan opettajatuutorille. Katso opettajatuutorin yhteystiedot täältä.

Ennen Activación oral 2 -kursseja.