Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
19.8.2019 klo 12:00 - 25.8.2019 klo 23:59

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Kurssi on nopeasti etenevä espanjan jatkokurssi, joka sopii erityisesti muita romaanisia kieliä osaaville tai opiskeleville. Kurssilla opiskellaan jatkokurssien 1+2 aineisto joiltakin osin lyhennettynä. Kurssin onnistunut suorittaminen ja oppimistavoitteiden saavuttaminen edellyttää vahvaa sitoutumista eli että on valmis tekemään runsaasti kotitehtäviä ja olemaan läsnä oppitunneilla.

Lähtötaso CEFR A1-A2 (pdf), Kielikeskuksen alkeiskurssi 2 tai vastaavat tiedot

 • Kyky ymmärtää yleisluontoisia asiatekstejä
 • Taito keskustella monista aihepiireistä, ehdottaa ja esittää mielipiteitä
 • Kyky ymmärtää melko hyvin spontaaniakin puhetta
 • Entistä laajemman ja monipuolisemman sanavaraston hallinta
 • Laajempi espanjankielisen maailman tuntemus
 • Menneistä tapahtumista ja opinnoista kertominen
 • Kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus
 • Verbien taivutusmuotojen osaaminen

Aihepiirit: nyky-yhteiskunta, perhe, ruokakulttuuri, terveys, vapaa-aika ja harrastukset, kulttuurielämä, ympäristö jne.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet

Työ- ja toimintamuodot: Pari- ja ryhmätyöskentelyä, kotona tehtävät kirjoitelmat. Kurssin etenemistahti on erittäin nopea ja edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn.

 • Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
 • Kotitehtävät, kotona tehtävät kirjoitelmat (5-7)
 • Kertaavat välikokeet (5-6)tai kertaavat harjoitukset ja loppukoe
 • 84 t lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä 105 t
 • Läsnäolovelvoite 75%
 • Tehtävät tulee tehdä ajallaan ja aikatauluista tulee pitää kiinni

Español Dos (Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki), 2017, 9.uudistettu painos, FinnLectura

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty / hylätty

Katri Palmujoki / Mirjami Matilainen

Esim. samanaikaisesti kuin Activación oral 2 –kurssi(t)