Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
8.1.2020 klo 12:00 - 10.1.2020 klo 12:00

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 17.1.2020
10:15 - 11:45
Pe 24.1.2020
10:15 - 11:45
Pe 31.1.2020
10:15 - 11:45
Pe 7.2.2020
10:15 - 11:45
Pe 14.2.2020
10:15 - 11:45
Pe 21.2.2020
10:15 - 11:45
Pe 28.2.2020
10:15 - 11:45
Pe 13.3.2020
10:15 - 11:45
Pe 20.3.2020
10:15 - 11:45
Pe 27.3.2020
10:15 - 11:45
Pe 3.4.2020
10:15 - 11:45
Ke 8.4.2020
14:15 - 15:45
Pe 17.4.2020
10:15 - 11:45
Pe 24.4.2020
10:15 - 11:45

Muu opetus

17.01.2020 Pe 10.15-11.45
24.01. - 28.02.2020 Pe 10.15-11.45
13.03. - 03.04.2020 Pe 10.15-11.45
08.04.2020 Ke 14.15-15.45
17.04. - 24.04.2020 Pe 10.15-11.45
Giuseppe Feroldi
Opetuskieli: suomi, italia

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

  • kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus (konjuktiivista preesens)
  • osata kertoa tulevaisuudesta
  • kyetä ymmärtämään melko hyvin puhetta ja osallistumaan keskusteluun
  • hallita entistä laajempi ja monipuolisempi sanavarasto
  • osata ilmaista omia näkemyksiä ja oletuksia

Aihepiirit: koulun käynti ja opiskelu, terveys, luonne ja ulkonäkö, asuminen, työelämä.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Imperato-Kuusela-Meurman: Bella vista 2 (SanomaPro), kpl 7-12 (lisäksi opettajan oma materiaali aiheesta Passato remoto).

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Kurssin voi suorittaa myös itseopiskeluna. Tällöin ilmoittaudutaan italian opettajatuutorille. Katso opettajatuutorin yhteystiedot täältä.

Kurssi
- säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
- jatkokurssi 2 (3. ja 4. periodilla) 28 t lähiopetusta + 14 t verkko-opetusta ja 39 t itsenäistä työskentelyä
- TAI jatkokurssi 2 (4. periodilla) 42 t lähiopetusta ja 39 t itsenäistä työskentelyä
- loppukoe
- läsnäolovelvoite 75 %