Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
30.12.2019 klo 12:00 - 5.1.2020 klo 23:59

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. JOO-opiskelijat.

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf).

Alkeiskurssit 1 ja 2, osa lukion kursseista (n. 3 kpl) tai vastaavat tiedot.

Jos olet epävarma osaamistasostasi, voit halutessasi tehdä itsekorjautuvan tasotestin: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=22601. Voit myös ennen ilmoittautumista esim. tutustua kurssimateriaaliin ja verrata omaa tasoasi siihen tai ottaa yhteyttä kurssin opettajaan tai opettajatuutoriin heidän vastaanottoaikoinaan tai Kielikeskuksen opintotoimistoon.

Kurssin suorittanut opiskelija

  • osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita
  • osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
  • ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön
  • tuntee jonkin verran ranskalaista tapakulttuuria

• Aihepiirit: mm. opiskelu, perhe, ystävät, asuminen, ruoka, terveys

• Kielenkäyttötilanteeet: mm. oman elinpiirin kuvailu, kysymysten esittäminen, mieltymysten, toiveiden ja tahdon ilmaiseminen, menneistä tapahtumista kertominen

•Tärkeimmät rakenteet: preesensin kertaus, relatiivi-, demonstratiivi- ja indefiniittipronomineja, konditionaali, adjektiivien vertailu, passé composé ja imperfekti

Opintojakson voi suorittaa kurssilla, joka sisältää 42 tuntia kontaktiopetusta ja 38 tuntia itsenäistä työskentelyä. Läsnäolovelvoite 75 %.

Syyslukukauden 2018 ryhmässä:

Menand, Robert : Le Nouveau Taxi! 2 Méthode de français 2009 -alkupuoli (kpl 1-17)
Hutchings & Hirschsprung : Le Nouveau Taxi! 2 Cahier d’exercices 2009

Kirjaan kuuluu DVD-ROM, joka sisältää mm. oppikirjan dialogien äänitteet ja videoreportaaseja. Oheismateriaalina kappalesanasto (ranska-suomi-englanti) ja suomenkielinen kielioppikooste.

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, ja niillä käytetään samaa oppikirjaa.

Kevätlukukaudella 2019:

Kirjaversio:

Hirschprung, Nathalie & Tricot, Tony : Cosmopolite 2 Méthode de français Niveau A2, Hachette 2017 (alkupuoli)

Mater & Mathieu-Benoit : Cosmopolite 2 Cahier d’activités, Hachette 2017

Kirjaan kuuluu DVD-ROM, joka sisältää mm. oppikirjan dialogien äänitteet ja videoreportaaseja; harjoituskirjaan kuuluu CD.

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

Molempiin materiaalivaihtoehtoihin liittyen Moodlessa on oheismateriaalina kappalesanasto (ranska-suomi-englanti) ja suomenkielisiä kielioppiesityksiä.

Perustuu osaamistavoitteisiin. Loppukoe, säännöllinen osallistuminen luokkatyöskentelyyn ja kurssiin kuuluvien itsenäisten tehtävien suorittaminen (mm.kirjoitelma ja nettitehtäviä tai muuta vapaavalintaista opiskelua).