RANSKAN jatkoKURSSI 1 (99217)

Oppikirja Cosmopolite 2 (dossiers 1-4) ja tehtäväkirja.

Ilmoittaudu
8.1.2020 klo 12:00 - 10.1.2020 klo 12:00
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 13.1.2020
12:15 - 14:30
Ma 20.1.2020
12:15 - 14:30
Ma 27.1.2020
12:15 - 14:30
Ma 3.2.2020
12:15 - 14:30
Ma 10.2.2020
12:15 - 14:30
Ma 17.2.2020
12:15 - 14:30
Ma 24.2.2020
12:15 - 14:30
Ma 9.3.2020
12:15 - 14:30
Ma 16.3.2020
12:15 - 14:30
Ma 23.3.2020
12:15 - 14:30
Ma 30.3.2020
12:15 - 14:30
Ma 6.4.2020
12:15 - 14:30
Ma 20.4.2020
12:15 - 14:30
Ma 27.4.2020
12:15 - 14:30

Muu opetus

13.01. - 24.02.2020 Ma 12.15-14.30
09.03. - 06.04.2020 Ma 12.15-14.30
20.04. - 27.04.2020 Ma 12.15-14.30
Ritva Nordström-Ylönen
Opetuskieli: ranska

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. JOO-opiskelijat.

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf).

Alkeiskurssit 1 ja 2, osa lukion kursseista (n. 3 kpl) tai vastaavat tiedot.

Jos olet epävarma osaamistasostasi, voit halutessasi tehdä itsekorjautuvan tasotestin: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=22601. Voit myös ennen ilmoittautumista esim. tutustua kurssimateriaaliin ja verrata omaa tasoasi siihen tai ottaa yhteyttä kurssin opettajaan tai opettajatuutoriin heidän vastaanottoaikoinaan tai Kielikeskuksen opintotoimistoon.

Kurssin suorittanut opiskelija

  • osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita
  • osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
  • ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön
  • tuntee jonkin verran ranskalaista tapakulttuuria

• Aihepiirit: mm. opiskelu, perhe, ystävät, asuminen, ruoka, terveys

• Kielenkäyttötilanteeet: mm. oman elinpiirin kuvailu, kysymysten esittäminen, mieltymysten, toiveiden ja tahdon ilmaiseminen, menneistä tapahtumista kertominen

•Tärkeimmät rakenteet: preesensin kertaus, relatiivi-, demonstratiivi- ja indefiniittipronomineja, konditionaali, adjektiivien vertailu, passé composé ja imperfekti

Opintojakson voi suorittaa kurssilla, joka sisältää 42 tuntia kontaktiopetusta ja 38 tuntia itsenäistä työskentelyä. Läsnäolovelvoite 75 %.

Syyslukukauden 2018 ryhmässä:

Menand, Robert : Le Nouveau Taxi! 2 Méthode de français 2009 -alkupuoli (kpl 1-17)
Hutchings & Hirschsprung : Le Nouveau Taxi! 2 Cahier d’exercices 2009

Kirjaan kuuluu DVD-ROM, joka sisältää mm. oppikirjan dialogien äänitteet ja videoreportaaseja. Oheismateriaalina kappalesanasto (ranska-suomi-englanti) ja suomenkielinen kielioppikooste.

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, ja niillä käytetään samaa oppikirjaa.

Kevätlukukaudella 2019:

Kirjaversio:

Hirschprung, Nathalie & Tricot, Tony : Cosmopolite 2 Méthode de français Niveau A2, Hachette 2017 (alkupuoli)

Mater & Mathieu-Benoit : Cosmopolite 2 Cahier d’activités, Hachette 2017

Kirjaan kuuluu DVD-ROM, joka sisältää mm. oppikirjan dialogien äänitteet ja videoreportaaseja; harjoituskirjaan kuuluu CD.

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

Molempiin materiaalivaihtoehtoihin liittyen Moodlessa on oheismateriaalina kappalesanasto (ranska-suomi-englanti) ja suomenkielisiä kielioppiesityksiä.

Perustuu osaamistavoitteisiin. Loppukoe, säännöllinen osallistuminen luokkatyöskentelyyn ja kurssiin kuuluvien itsenäisten tehtävien suorittaminen (mm.kirjoitelma ja nettitehtäviä tai muuta vapaavalintaista opiskelua).