Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
29.8.2017 klo 12:00 - 1.9.2017 klo 12:00

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 4.9.2017
10:15 - 11:45
Ke 6.9.2017
10:15 - 11:45
Ma 11.9.2017
10:15 - 11:45
Ke 13.9.2017
10:15 - 11:45
Ma 18.9.2017
10:15 - 11:45
Ke 20.9.2017
10:15 - 11:45
Ma 25.9.2017
10:15 - 11:45
Ke 27.9.2017
10:15 - 11:45
Ma 2.10.2017
10:15 - 11:45
Ke 4.10.2017
10:15 - 11:45
Ma 9.10.2017
10:15 - 11:45
Ke 11.10.2017
10:15 - 11:45
Ma 16.10.2017
10:15 - 11:45
Ke 18.10.2017
10:15 - 11:45
Ma 30.10.2017
10:15 - 11:45
Ke 1.11.2017
10:15 - 11:45
Ma 6.11.2017
10:15 - 11:45
Ke 8.11.2017
10:15 - 11:45
Ma 13.11.2017
10:15 - 11:45
Ke 15.11.2017
10:15 - 11:45
Ma 20.11.2017
10:15 - 11:45
Ke 22.11.2017
10:15 - 11:45
Ma 27.11.2017
10:15 - 11:45
Ke 29.11.2017
10:15 - 11:45
Ma 4.12.2017
10:15 - 11:45

Muu opetus

04.09. - 16.10.2017 Ma 10.15-11.45
06.09. - 18.10.2017 Ke 10.15-11.45
30.10. - 04.12.2017 Ma 10.15-11.45
01.11. - 29.11.2017 Ke 10.15-11.45
Sonja Gehring
Opetuskieli: saksa, englanti
06.09. - 18.10.2017 Ke 08.15-09.45
11.09. - 16.10.2017 Ma 08.15-09.45
30.10. - 11.12.2017 Ma 08.15-09.45
01.11. - 29.11.2017 Ke 08.15-09.45
13.12.2017 Ke 08.15-09.45
Christian Niedling
Opetuskieli: saksa

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat

Ei edeltäviä opintoja

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat aloittaa saksan kielen opiskelun.

Kurssin käytyään opiskelija

  • ymmärtää hidasta ja selkeää kurssin aihepiireihin liittyvää puhetta ja yksinkertaisia tekstejä.
  • osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa.
  • tuntee perusasioita saksankielisten maiden viestintä- ja tapakulttuureista.
  • hallitsee saksan kielen perusrakenteita.

Kurssin aihepiirejä ovat mm. itsensä esittely, opiskelu, perhe ja harrastukset, matkustaminen sekä ostosten teko.

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia rakenteita: verbin preesenstaivutus, yhdysverbit, substantiivien ja pronominien taivutus akkusatiivissa ja datiivissa, prepositiot sekä päälauseen sanajärjestys.

Tunnilla pari- ja ryhmätyöskentelyä, runsaasti suullista harjoittelua sekä kotona laadittavia kirjoitelmia.

Campus D1. Oppimateriaali tulostettavissa kurssialustalta Moodlesta.

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen. Opettaja ilmoittaa erikseen kurssiin kuuluvista kirjallisista suorituksista, esim. kirjoitelmista ja kokeista.

Kurssialusta Moodlessa

Kurssi, jolla 40 t kontaktiopetusta ja 42 t itsenäistä työskentelyä. Läsnäolovelvoite 75 % kurssista.