Saksan alkeiskurssi 1 / Seppo Sainio

Ilmoittaudu
19.8.2019 klo 12:00 - 25.8.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 9.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 11.9.2019
08:15 - 09:45
Ma 16.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 18.9.2019
08:15 - 09:45
Ma 23.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 25.9.2019
08:15 - 09:45
Ma 30.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 2.10.2019
08:15 - 09:45
Ma 7.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 9.10.2019
08:15 - 09:45
Ma 14.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 16.10.2019
08:15 - 09:45
Ma 28.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 30.10.2019
08:15 - 09:45
Ma 4.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 6.11.2019
08:15 - 09:45
Ma 11.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 13.11.2019
08:15 - 09:45
Ma 18.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 20.11.2019
08:15 - 09:45
Ma 25.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 27.11.2019
08:15 - 09:45
Ma 2.12.2019
14:15 - 15:45
Ke 4.12.2019
08:15 - 09:45
Ma 9.12.2019
14:15 - 15:45

Muu opetus

09.09. - 14.10.2019 Ma 14.15-15.45
11.09. - 16.10.2019 Ke 08.15-09.45
28.10. - 09.12.2019 Ma 14.15-15.45
30.10. - 04.12.2019 Ke 08.15-09.45
Seppo Sainio
Opetuskieli: saksa

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat

Ei edeltäviä opintoja

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat aloittaa saksan kielen opiskelun.

Kurssin käytyään opiskelija

  • ymmärtää hidasta ja selkeää kurssin aihepiireihin liittyvää puhetta ja yksinkertaisia tekstejä.
  • osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa.
  • tuntee perusasioita saksankielisten maiden viestintä- ja tapakulttuureista.
  • hallitsee saksan kielen perusrakenteita.

Kurssin aihepiirejä ovat mm. itsensä esittely, opiskelu, perhe ja harrastukset, matkustaminen sekä ostosten teko.

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia rakenteita: verbin preesenstaivutus, yhdysverbit, substantiivien ja pronominien taivutus akkusatiivissa ja datiivissa, prepositiot sekä päälauseen sanajärjestys.

Tunnilla pari- ja ryhmätyöskentelyä, runsaasti suullista harjoittelua sekä kotona laadittavia kirjoitelmia.

Campus D1. Oppimateriaali tulostettavissa kurssialustalta Moodlesta.

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen. Opettaja ilmoittaa erikseen kurssiin kuuluvista kirjallisista suorituksista, esim. kirjoitelmista ja kokeista.

Kurssialusta Moodlessa

Kurssi, jolla 40 t kontaktiopetusta ja 42 t itsenäistä työskentelyä. Läsnäolovelvoite 75 % kurssista.