Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
19.8.2019 klo 12:00 - 25.8.2019 klo 23:59

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf).

Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään kielitaitoa monipuolisesti.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää selkeän puheen ja myös pidempien tekstien, esim. artikkelien ja työpaikkailmoitusten keskeisen sisällön
  • osaa keskustella kursseilla käsitellyistä aiheista ja kirjoittaa lyhyitä aihepiireihin liittyviä tekstejä
  • tulee toimeen saksan kielellä arkisissa kielenkäyttötilanteissa
  • tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä

Lisätään saksankielisten maiden tuntemusta. Aihepiirejä ovat esim. työelämä, vapaa-aika, ympäristö ja tunnetut saksalaiset henkilöt.

Kieliopista käsitellään mm. adjektiivin taivutus, imperfekti, konditionaali ja rektioverbejä.

Kurssilla harjoitellaan arkipäivän viestintätilanteita pienryhmissä ja pareittain. Runsaasti suullista harjoittelua.

Opettajan jakama materiaali.

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen. Opettaja ilmoittaa erikseen kurssiin kuuluvista kirjallisista tai suullisista suorituksista.

Kurssialusta Moodlessa.

Kurssi. Kontaktiopetusta 40 t ja itsenäistä työskentelyä 38 t.

Läsnäolovelvoite 75 %.