Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
27.8.2019 klo 12:00 - 30.8.2019 klo 12:00

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 3.9.2019
13:00 - 15:30
To 5.9.2019
12:00 - 13:30
Ti 10.9.2019
13:00 - 15:30
To 12.9.2019
12:00 - 13:30
Ti 17.9.2019
13:00 - 15:30
To 19.9.2019
12:00 - 13:30
Ti 24.9.2019
13:00 - 15:30
To 26.9.2019
12:00 - 13:30
Ti 1.10.2019
13:00 - 15:30
To 3.10.2019
12:00 - 13:30
Ti 8.10.2019
13:00 - 15:30
To 10.10.2019
12:00 - 13:30
Ti 15.10.2019
13:00 - 15:30
To 17.10.2019
12:00 - 13:30

Muu opetus

03.09. - 15.10.2019 Ti 13.00-15.30
05.09. - 17.10.2019 To 12.00-13.30
Klarika Sander-Komulainen
Opetuskieli: viro (eesti), suomi

Kuvaus

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Edeltävää viron osaamista ei tarvita.

Kurssin tavoitteena on:

  • oppia ymmärtämään ja käyttämään suullista kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
  • oppia peruskielioppia
  • tutustua Viroon ja virolaiseen kulttuuriin.
  • Arkielämän suullisia kielenkäyttötilanteita, esim. itsestä kertominen,tien kysyminen ja kahvilassa asioiminen.
  • Peruskielioppia ja -sanastoa: yksikön taivutus, verbien aikamuodot, konditionaali ja imperatiivi, kysymyssanat.
  • Video-ohjelmia, tutustumista Viroon ja virolaisiin tapoihin sekä kulttuuriin.

Sander, Klarika: Kohtume Eestis! 2008. Finn Lectura. ISBN 9789517921558. Kpl 1-8.

Kurssilla käytetään kommunikatiivista opetusmenetelmää. Tunneilla on runsaasti puheharjoituksia sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Pääpaino on puheen tuottamisella, mutta kurssilla tehdään myös kirjallisia harjoituksia ja kuullunymmärtämistehtäviä.

Kurssilla on loppukoe, joka perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin ja sisältää kattavasti kurssilla käsiteltyjä suullisia ja kieliopillisia alueita. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssi toteutetaan luokkaopetuksena, johon kuuluu 35 tuntia kontaktiopetusta ja 46 tuntia itsenäistä työtä. Kielikeskuksen kursseilla on noin 75 % läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan. Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista tunneilla sekä kotitehtävien tekemistä.

Kurssi kattaa noin puolet (alkupuolen) Kielikeskuksen opetustarjonnassa ennen 1.8.2017 olleen opintojakson 99236 Viron alkeiskurssi (4 op) oppiaineksesta.