Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
19.8.2019 klo 12:00 - 25.8.2019 klo 23:59

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksessa jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot

  • syvempi tutustuminen espanjankieliseen maailmaan
  • puhetaidon ja kuullunymmärtämisen kehittäminen
  • sanavaraston täydentäminen

Aihepiirit: mm. musiikki, elokuva, taide, tavat, juhlat ja perinteet Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet

Työ-ja toimintamuodot: pari- ja ryhmätyöskentely

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • kotitehtävät
  • esitelmän pitäminen yksin tai pari-/ryhmätyönä
  • 28 tuntia lähiopetusta ja 26 tuntia itsenäistä työskentelyä
  • läsnäolovelvoite 75 %

Jaetaan kurssilla. Opiskelijat voivat vaikuttaa kurssin oppimateriaaliin.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty