Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.10.2019 klo 12:00 - 20.10.2019 klo 23:59

Kuvaus

 • Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat
 • JOO-opiskelijat

992990 Orientaatio japanin kieleen (2 op) tai vastaavat tiedot, erityisesti kana-tavumerkit tulee hallita.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • keskustella päivittäisistä tekemisistä ja liikkumisesta (myös menneessä aikamuodossa)
 • keskustella ympäröivistä esineistä ja olennoista sekä näiden ominaisuuksista
 • omistamisen ilmaisut
 • kysyä ja neuvoa tietä, keskustella sijainneista.

Kurssi toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten se sopii kaikille, jotka ovat valmiita sitoutumaan ja opiskelemaan runsaasti omatoimisesti. Kirjoitusmerkkejä, kielen sanastoa ja rakenteita opiskellaan erilaisia omatoimisia ja arvosteltavia tehtäviä oppimisalusta Moodlessa tehden. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu- kirjoitus- ja lukuharjoituksin.

Aktiivinen sanasto n. 150 kielen sanaa (edeltävän kurssin 100 sanan lisäksi)

 • jokapäiväiseen tekemiseen ja liikkumiseen liittyviä verbejä sekä tekemisen kohteen, tekopaikan ja määränpään ilmaisut
 • demonstratiivipronominit eri muodoissaan sekä genetiivi
 • adjektiivit preesens-taivutuksineen
 • eksistentiaaliverbit ja sijainnin ilmaisut.
 1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 2 - 5.
 2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 2 - 5.
 3. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 1-5, kurssin yhteydessä vaadittavaa Kanji-merkit 1, 992995 kurssia varten)
 4. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua)

Oppiminen tapahtuu monitoimiopiskeluna:

 • Lähiopetuskerroilla tehdään keskustelu-, kuuntelu, luku- ja kirjoitusharjoituksia.
 • Moodlesta löytyvät oppikirjan ja harjoituskirjan tueksi sanastot ja kielioppiselityksiä sekä erilaisia oppimista tukevia linkkejä.
 • Moodlessa on lisäksi omatoimisia ja arvosteltavia oppimistehtäviä (kielioppi-/sanasto- ja käännöstehtäviä).
 • Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty
 • Arviointi perustuu opettajan arvioimien sanasto- ja kielioppitehtävien (Moodle) sekä kurssin lopputentin tuloksiin. Lähiopetustunneilla käytetään myös itse- ja vertaisarviointia erilaisissa tehtävissä. Kaikki tehtävät ja tentit tulee suorittaa hyväksytysti.

Tämän kurssin yhteydessä tulee pakollisena suorittaa myös opintojakso 992995 Kanji-merkit 1, 1 op. Kanji-kurssille ei tarvitse erikseen ilmoittautua, jos olet tällä kurssilla.

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena:

 • Lähiopetusta 16 tuntia (produktiiviset keskustelu- ja kuuntelutaidot sekä reseptiiviset luku- ja kirjoitustaidot)
 • Omatoimista opiskelua 38 tuntia (Moodlessa kielioppirakenteet ja sanasto opiskellaan itsenäisesti ennen viikoittaista lähiopetuskertaa, jolloin asioita harjoitellaan oppikirjojen tehtävien ja muiden harjoitusten avulla)

Läsnäolovelvoite Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 %.

Suoritusmuodot: aktiivinen osallistuminen tuntiopetukseen, hyväksytysti suoritetut tehtävät ja tentti

Huomaa, että tämän kurssin yhteydessä on pakollisena suoritettava myös opintojakso 992995 Kanji-merkit 1, 1 op.

Tämän kurssin yhteydessä tulee pakollisena suorittaa myös opintojakso 992995 Kanji-merkit 1, 1 op.