Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Syksy 2016

Tiedonhankintaa tutkielman/seminaarin tekijöille

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijat ja henkilökunta.

Maksuton Helsingin yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Muille 20€/henkilö/alkava tunti.

Kirjoitatko seminaarityötä tai opinnäytettä? Kuinka kannattaa hakea kirjallisuutta ja lehtiartikkeleita tieteelliseen kirjalliseen työhön? Riittääkö pelkkä googlaus? Mitä tietokantoja voit käyttää Helsingin yliopiston verkossa? Kuinka toimii tietokantojen etäkäyttö? Löydätkö kirjaston kokoelmista e-kirjat? Kuinka saat viitteet kätevästi talteen viitteidenhallintaohjelmaan?

Koulutus (105 min) sopii esim. seminaarityötä tai opinnäytettä tekeville opiskelijoille. Koulutuksen tavoitteena on tarjota käytännön vinkkejä tiedonhakuihin. Koulutus järjestetään kun ilmoittautuneita on vähintään 5.

Opetuksen kieli: suomi

The course is in Finnish

Koulutukseen osallistunut osaa hakea Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmista lehtiä ja kirjallisuutta (painettu ja elektroninen kokoelma). Hän hallitsee aiheenmukaisen tiedonhaun ja osaa tehdä hakuja koti- ja ulkomaisissa tietokannoissa. Hän osaa tallentaa eri tietokannoista viitteitä RefWorks viitteidenhallintaohjelmaan. Hän osaa määritellä mitä tarkoittaa tieteellisten julkaisujen vertaisarviointi ja osaa hyödyntää aineistojen etäkäyttöä.

Osallistujilta odotetaan TVT-ajokortin tiedonhankintaosion asioiden hallintaa tai vastaavaa perustietoa tiedonhankinnasta.

Koulutuksessa harjoitellaan kirjallisuuden ja lehtiartikkelien hakua eri tiedonhakukanavista. Koulutus muodostuu tietokantojen perusesittelystä ja koulutuksessa voi harjoitella tiedonhakuja tietokannoissa oman seminaarityön/tutkielman aiheen hakusanoilla.

  • Helsingin yliopiston kirjaston aineistohaku
  • kotimaiset lehdet: Arto tietokanta
  • e-kirjat
  • kansainväliset lehdet: ProQuest Databases
  • RefWorks viitteidenhallintaohjelma

Ryhmälle ohjatut harjoitukset (105 min) atk-luokassa Kaisa-talo. Ilmoittaudu yhteen ryhmään.

Koulutuksen materiaalit löytyvät Moodlesta (Lähteillä: tiedonhankintaa tutkielman tekijöille)

Tutustu viitteidenhallintaohjelma RefWorksiin ohjeiden ja oppaiden avulla

http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/avuksi/viitteidenhallinta/

Ennen koulutukseen tuloa tiedonhankinnan perusteita voi kerrata TVT-ajokortista:

Tiedonhaun tekniikat

Hakusanat

Koulutukset jatkuvat syyskuussa. Tarkempia tietoja ryhmistä ja ilmoittautumisesta elokuussa.