Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan aineopintovaiheen opiskelijat, erityisesti tutkielmaa tekevät tai pääaineen tvt-opintoja suorittavat opiskelijat.

Tutustut elektronisten tiedonlähteiden kirjoon humanistisilla aloilla, opit löytämään itsellesi keskeiset lähteet, tekemään omaan aiheeseesi liittyviä hakuja ja tallentamaan tulokset myöhempää käyttöä varten.

Ohjatut harjoitukset atk-luokassa (n.1h 45min), jotka keskittyvät tiedonhakuun omasta aiheesta. Pääaineen tvt-opintojen suorittajille lisäksi oppiainekohtaiset verkkotehtävät suoritettavaksi itsenäisesti. 

Kurssin materiaali oppimisympäristö Moodlessa 

Itseopiskelumateriaali Humanistin tiedonhankinnan opas

Helsingin yliopiston pääkirjaston atk-luokassa 5057. Ryhmään mahtuu 15 henkilöä, ilmoittautumisesi vahvistetaan spostitse ennen kurssia.