Ilmoittaudu
27.8.2019 klo 12:00 - 30.8.2019 klo 12:00

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 3.9.2019
16:00 - 19:00
To 5.9.2019
16:00 - 18:00
Ti 10.9.2019
16:00 - 19:00
To 12.9.2019
16:00 - 18:00
Ti 17.9.2019
16:00 - 19:00
To 19.9.2019
16:00 - 18:00
Ti 24.9.2019
16:00 - 19:00
To 26.9.2019
16:00 - 18:00
Ti 1.10.2019
16:00 - 19:00
To 3.10.2019
16:00 - 18:00
Ti 8.10.2019
16:00 - 19:00
To 10.10.2019
16:00 - 18:00
Ti 15.10.2019
16:00 - 19:00
To 17.10.2019
16:00 - 18:00

Muu opetus

03.09. - 15.10.2019 Ti 16.00-19.00
05.09. - 17.10.2019 To 16.00-18.00
Santeri Siimes
Opetuskieli: suomi, Portugali, kansainvälinen

Kuvaus

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat

Edeltäviä portugalin opintoja ei edellytetä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on totutellut kuuntelemaan ja hahmottamaan puhuttua kieltä
  • osaa ilmaista itseään auttavasti suullisesti ja kirjallisesti
  • on saanut yleistietoa portugalin kielestä ja tutustunut kielenkäyttökulttuuriin.

Tutustutaan portugalin ääntämiseen ja oikeinkirjoitukseen. Kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen) harjoitellaan. Aihepiireinä mm. tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumiset, itsestä kertominen, opiskelu ja työ, puhelinkäyttäytyminen, kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet ym. ajanilmaisuja. Kieliopissa perehdytään mm. artikkeleihin, substantiivien ja adjektiivien taipumiseen, persoonapronomineihin, possessiivipronomineihin, lukusanoihin, verbien indikatiivin preesensiin, prepositioihin, kysymysten muodostamiseen.

Melo e Abreu, Liisa & Siimes, Santeri: Descobertas 1. Kpl 1-5.

Kappaleiden tekstit ja sanastot sekä kattavasti esiteltävä keskeinen kielioppiaines antavat vankan peruskielitaidon, jota harjoitellaan runsailla ja monipuolisilla tehtävillä. Kirjallista ilmaisua kehitetään pienin kurssin mittaan palautettavin vapain tuotoksin. Suullista kielitaitoa aktivoidaan tunneilla tehtävillä pariharjoituksilla ja ymmärtämistä kuunteluharjoituksilla. Oppimateriaali tarjoaa myös runsaasti tietoa maantuntemuksesta ja tapakulttuurista.

Suoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin.

Toteutetaan luokkaopiskeluna. Sisältää 35 tuntia lähiopetusta ja noin 35 tuntia itsenäistä työskentelyä. Edellytetään säännöllistä osallistumista. Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 % yleinen läsnäolovelvoite.

Tämä kurssi vastaa lähinnä Kielikeskuksen lukuvuoden 2016-2017 kurssitarjonnan opintojaksoa 99915 Portugalin alkeiskurssi (4 op).

Kielikeskuksen portugalin alkeis- ja jatkokurssit yhdessä (10 op) antavat halukkaille valmiudet osallistua Humanistisen tiedekunnan kielten kandiohjelman portugalin opintosuunnan valintakokeeseen/tasokokeeseen.

Kielikeskuksen portugalin kurssit syyslukukaudesta 2017 alkaen:

999150 Portugalin alkeiskurssi 1 (3 op)
999151 Portugalin alkeiskurssi 2 (CEFR A1, 2 op)
999160 Portugalin jatkokurssi 1 (CEFR A1, 3 op)
999161 Portugalin jatkokurssi 2 (CEFR A2, 2 op)