Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 26.10.2017
16:30 - 19:00
To 2.11.2017
16:30 - 18:00
To 9.11.2017
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa. Lisätietoja.

Jakso on osa kesän 2017 opetustarjontaa ja siten maksuton ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen jakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on Maailman kulttuurien laitoksen opintoihin liittyvä työelämäopinnot jakso. Se sopii kaikille teemasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kehittää omaa asiantuntijuuttaan ja huomioida työelämänäkökulman opinnoissaan. Opiskelija saa lisää työelämätietoja ja -taitoja sekä kontakteja ja verkostoja työelämään.

Kurssi koostuu luennoista sekä tallenteista

Luennot (verkkotallenteet ja lähiluennot), verkkokeskustelut tallenteista sekä kirjallinen työ.

Ilmoitetaan opetuksen tiedoissa.

Arvointi perustuu lopputehtävään. Asteikko hyväksytty- hylätty.

Monimuoto-opetusta. Lähiluennoilla läsnäolovelvoite, korvaava tehtävä poissaoloista.

29.8.2017 Oppimisympäristö Moodle aukeaa

Verkkoluennot 29.8.- 26.10. (katsottavissa tallenteina)

Aloitusluento (1.) FT Johanna Enqvist (tallenne)

Verkkoluennot 2.-5. luennoitsija yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen, Sosiaalipsykologia

Luentojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat monikulttuuristen työyhteisöjen dynamiikkaan: niihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joita kulttuurien kohtaaminen luo arjen kohtaamisiin työyhteisöissä. Kurssin painopiste on työyhteisöissä

  • Luento 2. Mitä on monikulttuurinen työelämä? Mitä tiedetään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksista ryhmän toimintaan, tuloksellisuuteen ja päätöksentekoon?
  • Luento 3. Ennakkoluulot, epäluottamus ja syrjintä työelämässä, sekä keinot niiden vähentämiseksi
  • Luento 4. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden integraatio työyhteisöön
  • Luento 5. Monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen

Tehtävä luennoista 1-5 palautetaan viimeistään 26.10.

Luento 6. Kulttuuriperinnön apulaisprofessori Visa Immonen (tallenne)

Lähiluennot

  • to 26.10. klo 16:30-19:00
  • to 2.11. klo 16:30-18:00
  • to 9.11.klo 16:30-18:00 Áile Aikio (Saamelaismuseo Siida, tohtorikoulutettava Lapin Yliopisto)

Lähiluennoilla mm. alumnivieraita.

Lopputehtävän palautus viimeistään 4.12.2017

Osasuorituksia ei talleteta.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on yhteisopetusta Maailman kulttuurien laitoksen pääaineopiskelijoiden, Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opiskelijoiden sekä Avoimen yliopiston opiskelijaryhmän kesken.