Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen/Kesä 2018 5 Cr Verkkokurssi 1.5.2018 - 28.5.2018 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen/Huhtikuu 2018 5 Cr Verkkokurssi 1.4.2018 - 28.5.2018 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen/Helmikuu 2018 5 Cr Verkkokurssi 1.2.2018 - 26.3.2018 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (mooc)/Non stop 2017 5 Cr Verkkokurssi 16.1.2017 - 31.12.2017 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (mooc)/Lokakuu 2016 5 Cr Verkkokurssi 31.10.2016 - 18.12.2016 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (mooc)/Syyskuu 2016 5 Cr Verkkokurssi 12.9.2016 - 1.11.2016 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (mooc)/Elokuu 2016 5 Cr Verkkokurssi 15.8.2016 - 2.10.2016 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (Mooc)/Maaliskuu 2016 5 Cr Verkkokurssi 14.3.2016 - 8.5.2016 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (Mooc)/Tammikuu 2016 5 Cr Verkkokurssi 18.1.2016 - 6.3.2016 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (Mooc)/Lokakuu 2015 5 Cr Verkkokurssi 26.10.2015 - 13.12.2015 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (Mooc)/Syyskuu 2015 5 Cr Verkkokurssi 11.9.2015 - 19.10.2015 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen, Toukokuu 2015 5 Cr Luentokurssi 11.5.2015 - 27.5.2015 Helsinki Avoin yliopisto

Kohderyhmä

Opintojakso sopii kaikille Kulttuuriperinnön tematiikasta kiinnostuneille.

Opintojaksolla on korvaavuus myös Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen kohtaan P5 Näkökulmia kulttuuriperintöön (2 op) - KUPE0088. Tällöin opiskelijat suorittavat vain osan jakson tehtävistä - ota yhteyttä ennen kuin aloitat jakson.

Syksystä 2017 lähtien Helsingin yliopiston opiskelijat - ota yhteyttä ennen kuin aloitat jakson. Jakso sopii täydentäväksi opinnoksi vanhan (ennen syksyä 2017 aloitetut opinnot) tutkintorakenteen opintoihin.

Osaamistavoitteet

Jakso sopii kaikille Kulttuuriperintötematiikasta kiinnostuneille ja voi antaa uusia näkökulmia muidenkin pääaineiden opiskelijoille.

Jakso on suositeltava myös opiskelijoille jotka ovat suorittaneet Taidehistorian perusopinnot vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti (ennen vuotta 2012.)

Opintojaksolla on korvaavuus myös Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen kohtaan P5 Näkökulmia kulttuuriperintöön (2 op) - KUPE0088. Tällöin opiskelijat suorittavat vain osan jakson tehtävistä - ota yhteyttä ennen kuin aloitat jakson.

Taidehistorian aineopintoihin hakeutuvat opiskelijat: Jakso tulee suorittaa osana perusopintoja tai täydentävinä opintoina.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva kulttuuriperinnön käsitteestä, kohteista ja ilmiöstä. Hän ymmärtää ja osaa selittää millä tavalla kulttuuriperintö on historiallisesti muuttuva alue, joka kattaa yhtä lailla aineellisen, aineettoman, visuaalisen, auditiivisen ja audio-visuaalisen kulttuurin.

Sisältö

Opintojakso koostuu:

  • luennoista
  • tehtävistä (myös ennakkotehtävä mahdollinen)
  • pienryhmätyöskentelystä (esim. verkkokeskustelusta)
  • oheismateriaalista

Kurssilla pohditaan, mikä on kulttuuriperintöä ja miten kulttuuriperintökohteet ovat muotoutuneet. Kysymykset liittyvät muistamisen ja muistin politiikkoihin ja niitä lähestytään yhtä lailla menneisyyden kuin nykykulttuurin näkökulmista.

Kurssilla perehdytään kulttuuriperinnön kohteisiin ja käsitteisiin sen eri muodoissa (muistot, tavat ja käytänteet, äänimaisema, musiikki, esineet, ruoka, kuvat, monumentit, rakennukset, suulliset ja kirjalliset tekstit). Kulttuuriperintö ymmärretään kansan tai muun sosiaalisen ryhmän kulttuurista yhteisyyttä ja historiallista jatkuvuutta osoittavina visuaalisina, esineellisinä ja tekstuaalisina representaatioina.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

5-hylätty (0)

Opintojakson suorittaminen edellyttää kurssin, pienryhmätyöskentelyn, kurssilla annettujen tehtävien ja oheismateriaalin hyväksyttyä suorittamista.