Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Teacher: Dr Barbara Gaweda, Postdoctoral Fellow, Institute of Advanced Social Research, University of Tampere

The course is open for all University of Helsinki degree and exchange students.

NB 1: Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.
NB 2: Registration is binding. In case you cannot participate, please cancel your participation in WebOodi. After end of registration time, contact the planning officer (see contact information below) for cancellation.

Course objective:
- In-depth knowledge of gender equality instruments and policies at European level;
- Analysis of trajectories and developments in implementation of equality policies in CEE;
- Details of anti-gender campaigns in countries of CEE;
- Drawing connections between anti-gender movements in CEE;
- Highlighting the interaction of regional and European trends playing out in CEE;
- Critical feminist reflection on gender equality policy and backlash against it, nationalism, and civil rights in CEE.

Course description:
The course tackles anti-gender mobilizations in CEE from a feminist perspective. The focus is on exploring the gender-social movements-nation state nexus in the region. The goal is to provide students with a wide and comparative look at current and highly topical developments in the region. Students will be evaluated based on their final essay. Readings will be weekly (scholarly) articles or opinion pieces discussed in lectures.
Week 1. Introduction and concepts: gender, social movements, political mobilizations in CEE; gender equality instruments and policies in Europe.
Week 2. Historical legacies vs. trajectories of equality legislation implementation in CEE (post-state socialist democratic transformations and the EU accession process).
Week 3. Gendering politics in CEE: representation and women’s movements, main topics of contention in implementing equality legislation (gendered political controversies: sexual and reproductive health, LGBTQ+ rights).
Week 4. The genderedness of nationalism and populist backlash in CEE.
Week 5. Recent transnational gendered developments in CEE politics (‘war on gender’ protests): cases of Poland, Slovakia, Croatia, and Hungary contrasted with the lack of a similar backlash in the Czech Republic.
Week 6. Pro-natalism and the fight against 'European decadence' in Russia as an example of anti-equality backlash.
Week 7. Course summary, in-class discussion and conclusions; film on gendered involvements in nationalist causes in Poland.

Completion:
Lectures 14 h, reading, essay (short essay for 3 ECTS, long essay for 5 ECTS)

Realisation and working methods :
Reading and other eventual material will be posted to Moodle. ECEBB Planning Officer will send instructions how to log in for those who have registered to the course. NB: Moodle instructions will be sent to your University of Helsinki email address (Helsinki.fi).

Course can be also accepted as:
• KUKA-IK506, ALKU-E318, ALKU-E319, SPT-377, SPT-378
• ExpREES optional studies
• ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses
• In case you wish to transfer the credit to some other study unit please contact the teacher responsible for the study unit / module or BA/MA programme

Background reading:
You can take a look at the following books in case you are not familiar with the course topic:

-Kuhar, Roman and David Paternotte (eds.) (2017), Anti-gender campaigns in Europe: Religious and political mobilizations against equality, London: Rowman&Littlefield (Available as e-book through the University of Helsinki library: http://www.helsinki.fi/kirjasto/en/home/)

- Kovats , Eszter, and Mari Pooim (eds.) (2015), Gender as symbolic glue: The position and role of conservative and far-right parties in the anti-gender moblizations in Europe. Budapest: Friedrich Ebert Stiftung
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/11382.pdf

-Anti-Gender Movements on the Rise? (2015), Berlin: Heinrich Böll Stiftung.
https://www.boell.de/en/2015/04/21/anti-gender-movements-rise

Other information:
This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB). You can specialize in ECEBB in Bachelor’s Programme in Cultural Studies and the Master’s Programme in Area and Cultural Studies. ECEBB can also be taken as two study modules, ECEBB I (KUKA-IK500, 30 ECTS) and ECEBB II (ALKU-IK530, 15 ECTS).

Contact person: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi
ECEBB: https://www.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/east-central-european-b...

Ilmoittaudu
14.8.2018 klo 09:00 - 6.9.2018 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 3.9.2018
10:15 - 11:45
Ma 10.9.2018
14:15 - 15:45
Ma 17.9.2018
14:15 - 15:45
Ma 24.9.2018
14:15 - 15:45
Ma 1.10.2018
14:15 - 15:45
Ma 8.10.2018
14:15 - 15:45
Ma 15.10.2018
14:15 - 15:45

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus 2 suorittajille.

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus 1.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tuntemustaan IKEBB-alueen tutkimuksen menetelmällisistä lähtökohdista ja tutkimuskentän monimuotoisuudesta. Opiskelija tuntee keskeisen aluetta käsittelevän tieteellisen tutkimuksen ja lähestymistavat sekä osaa sijoittaa oman tutkimusaiheensa käynnissä oleviin tieteellisiin keskusteluihin. Opiskelijan valmiudet alueen tarkasteluun poikkitieteellisesti kehittyvät.

Opintojaksossa tarkastellaan kohdealuetta tutkimuskohteena ja perehdytään alueeseen tutkimuksen kannalta relevanttien ja ajankohtaisten näkökulmien kautta soveltaen poikkitieteellisiä kysymyksenasetteluja kohdealueen kontekstissa. Tarkka sisältö määräytyy kurssikohtaisesti.

Opintojaksossa käytettävä kirjallisuus määräytyy suoritettavan kurssin mukaan.

Opetusmenetelmät ja aktiviteetit määräytyvät kurssikohtaisesti. Palaute kerätään systemaattisesti.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy suoritustavan (esim. luentokurssi) mukaisesti määriteltyjen tehtävien, aktiivisuuden ja muiden suoritusvaatimusten perusteella. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Opintojaksoon soveltuva luentokurssi, johon sisältyy kirjallisuutta ja kurssin mukaan sovellettuja tehtäviä. Vaihtoehtoisesta suoritustavasta esim. kirjallisuuskuulustelusta tai esseestä sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. ENS-maisteriohjelman ja EU-opintokokonaisuuden opiskelijat voivat suorittaa opintojakson vain luentokurssilla.