Bible paper by Dave Bullock CC BY 2.0

Teacher: Viktor Pál, PhD

The course is open for all University of Helsinki degree and exchange students.

NB 1: Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.
NB 2: Registration is binding. In case you cannot participate, please cancel your participation in WebOodi. After end of registration time, contact the planning officer (see contact information below) for cancellation.

Course objective:
The students will be introduced to the characteristics of the nature-culture/nature-society relationships in left-, and right-wing authoritarian regimes in modern Eastern Europe and Russia / USSR. They will also gain an understanding of nature-culture and nature-society relationships on a global scale and will examine the objective of this course in a global and transnational context.

Course description:
This master-level course will analyze authoritarian regimes in Eastern Europe and Russia / USSR and their relationship to the natural environment. While there is a general assumption that authoritarian regimes have less concern for nature preservation than liberal democratic systems, climate change and other pressing environmental issues globally questioned the environmental performance of pluralist democracies. Authoritarian systems did not solely taint the environment, but have taken into account environmentalist claims and have incorporated conservationists agendas in their political programs.
The aim of this course is to track the historical development of the nature-culture/nature-society relationship in both left-, and right-wing authoritarian regimes in Eastern Europe and in Russia /USSR.

List of lectures
1: Introduction to course requirements. A Long-term Perspective on the Nature-Culture and Nature – Society Relationship in Eastern Europe and in Russia, 1800-1918
2: From the October Revolution to The Great Stalin Plan for the Transformation of Nature: Nature-Culture and Nature-Society Relationship in Soviet Russia and in the USSR until World War II
3: Lebensraum and Nature Reserves: Nature-Culture and Nature-Society Relationships in Nazi Germany
4: Nature in War – War on Nature: Nature- Culture and Nature-Society Relationships in Eastern Europe
5: From The Virgin Lands Campaign to Environmental Activism: Nature-Culture and Nature-Society
6: Mastering Nature through Science: Stalinism and Nature-Culture and Nature-Society Relationship in Eastern European countries under Soviet Occupation, 1948-1968
7: Green Dictatorships?: The Wide Spectrum of Nature-Culture and Nature-Society Relationships in Eastern
8: From Environmental Activism to Shock Therapy. The Rise and Fall of Grassroots Environmental Activism
9: The Rise of the Strongmen: Authoritarian Leaders and Nature-Culture / Nature-Society Relationships in Russia and in Eastern Europe in the 2000s
10: Megaprojects and Climate Change : The Wide Spectrum of Nature-Culture and Nature-Society Relationships in Eastern Europe in the 2010s.
11: Predicting the Future: Eastern Europe and Russia in the Future on the Global Stage in the Coming
12: Wrapping up: Walking through the course and concluding session

Teaching Methods:
The course focuses on the student's independent activity via the organization of self-learning environments and experimental training. It will encourage students to have a choice of actions and initiative. Interactive methods will be used to foster high motivation and enable the freedom of expression. The course will utilize interactive methods and tools such as case study, peer feedback, play project and metaphor game.

Completion:
Lectures 24 h, group work, reading and essay

Background reading:
You can take a look at the following book in case you are not familiar with the course topic:
- McNeill, John R. Something New Under the Sun. An Environmental History of Twentieth-Century World. Norton & Norton, 2000.
https://books.google.fi/books?id=D4dOq9Llo_gC&lpg=PA1924&dq=something%20...

- Weiner, Douglas R. , A little corner of freedom : Russian nature protection from Stalin to Gorbachëv, University of California Press, 1999.
https://helka.finna.fi/Record/helka.2673088

Realisation and working methods :
Reading and other eventual material will be posted to Moodle. ECEBB Planning Officer will send instructions how to log in for those who have registered to the course. NB: Moodle instructions will be sent to your University of Helsinki email address (Helsinki.fi).

Course can be also accepted as:
• KUKA-IK506, ALKU-E319, ALKU-E320
• ExpREES optional studies
• ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses
• In case you wish to transfer the credit to some other study unit please contact the teacher responsible for the study unit / module or BA/MA programme

Other information:
This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB). You can specialize in ECEBB in Bachelor’s Programme in Cultural Studies and the Master’s Programme in Area and Cultural Studies. ECEBB can also be taken as two study modules, ECEBB I (KUKA-IK500, 30 ECTS) and ECEBB II (ALKU-IK530, 15 ECTS).

Contact person: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi
ECEBB: https://www.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/east-central-european-b...

Ilmoittaudu
14.8.2018 klo 09:00 - 6.9.2018 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 3.9.2018
10:15 - 11:45
Pe 7.9.2018
10:15 - 11:45
Ma 10.9.2018
10:15 - 11:45
Pe 14.9.2018
10:15 - 11:45
Ma 17.9.2018
10:15 - 11:45
Pe 21.9.2018
10:15 - 11:45
Ma 24.9.2018
10:15 - 11:45
Pe 28.9.2018
10:15 - 11:45
Ma 1.10.2018
08:15 - 09:45
Pe 5.10.2018
10:15 - 11:45
Pe 12.10.2018
08:15 - 11:45
Ma 15.10.2018
10:15 - 11:45
Pe 19.10.2018
10:15 - 11:45

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus 2 suorittajille.

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus 1.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tuntemustaan IKEBB-alueen tutkimuksen menetelmällisistä lähtökohdista ja tutkimuskentän monimuotoisuudesta. Opiskelija tuntee keskeisen aluetta käsittelevän tieteellisen tutkimuksen ja lähestymistavat sekä osaa sijoittaa oman tutkimusaiheensa käynnissä oleviin tieteellisiin keskusteluihin. Opiskelijan valmiudet alueen tarkasteluun poikkitieteellisesti kehittyvät.

Opintojaksossa tarkastellaan kohdealuetta tutkimuskohteena ja perehdytään alueeseen tutkimuksen kannalta relevanttien ja ajankohtaisten näkökulmien kautta soveltaen poikkitieteellisiä kysymyksenasetteluja kohdealueen kontekstissa. Tarkka sisältö määräytyy kurssikohtaisesti.

Opintojaksossa käytettävä kirjallisuus määräytyy suoritettavan kurssin mukaan.

Opetusmenetelmät ja aktiviteetit määräytyvät kurssikohtaisesti. Palaute kerätään systemaattisesti.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy suoritustavan (esim. luentokurssi) mukaisesti määriteltyjen tehtävien, aktiivisuuden ja muiden suoritusvaatimusten perusteella. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Opintojaksoon soveltuva luentokurssi, johon sisältyy kirjallisuutta ja kurssin mukaan sovellettuja tehtäviä. Vaihtoehtoisesta suoritustavasta esim. kirjallisuuskuulustelusta tai esseestä sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. ENS-maisteriohjelman ja EU-opintokokonaisuuden opiskelijat voivat suorittaa opintojakson vain luentokurssilla.