Bible paper by Dave Bullock CC BY 2.0

Teacher: Lukasz Grabus, PhD candidate, Department of Performative Studies, Faculty of Polish Studies, Jagiellonian University, Poland

The course is open for all University of Helsinki degree and exchange students.

NB 1: Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.
NB 2: Registration is binding. In case you cannot participate, please cancel your participation in WebOodi. After end of registration time, contact the planning officer (see contact information below) for cancellation.

Course objective:
Students will be acquainted with recent political, social and cultural situation in Poland; they will be presented with origins and contexts of the most discussed problems in Polish public debate; will learn how to use tools and methods that allow them to recognize, analyze and interpret social events and behaviors as potential performances. At the same time students will be introduced to the conception of performance as theoretical paradigm of contemporary society.

Course outline:
Poland is one of the countries that recently go through political, social and cultural change described frequently as an anti-liberal, anti-Western or even anti-democratic turn. We will look closer at particularities of Polish case and scratch the map of some of the many paths that led to the present situation of public debate and political narration. This will be done by applying methods and discourses developed by performance studies to analyze cultural and social events and behaviors that have recently shaped public space in Poland. Participants will be presented with essential theories of performances and then encouraged to use them in studying chosen examples (political demonstration and its TV coverage, public discussion and its comedy show parody, theatre performance and public reaction to it, etc.), in search for elements, structures or patters that made them resonate in the public opinion and foster shifts in the common sense.

Completion:
Lectures 20 h, reading, essay OR presentation (20 minutes)

Realisation and working methods :
Reading and other eventual material will be posted to Moodle. ECEBB Planning Officer will send instructions how to log in for those who have registered to the course. NB: Moodle instructions will be sent to your University of Helsinki email address (Helsinki.fi).

Course can be also accepted as:
• KUKA-IK506, ALKU-E313, ALKU-E320
• ExpREES optional studies
• ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses
• In case you wish to transfer the credit to some other study unit please contact the teacher responsible for the study unit / module or BA/MA programme

Other information:
This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB). You can specialize in ECEBB in Bachelor’s Programme in Cultural Studies and the Master’s Programme in Area and Cultural Studies. ECEBB can also be taken as two study modules, ECEBB I (KUKA-IK500, 30 ECTS) and ECEBB II (ALKU-IK530, 15 ECTS).

Contact person: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi
ECEBB: https://www.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/east-central-european-b...

NB: IN CASE REGISTRATION IN WEBOODI DOES NOT SUCCEED, PLEASE TRY THE FOLLOWING:

1) Look up the course in WebOodi by copy pasting the course code (KUKA-IK, ALKU-IK, KIK-UK etc) to WebOobi search field (upper right corner) and check if you can sign up.

2) I you get an error message, please take a screen shot and send it to planning officer (see contact info above). In case you don’t get a screen shot, please send an email anyway.

Ilmoittaudu
12.9.2018 klo 09:00 - 8.11.2018 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 5.11.2018
14:15 - 15:45
To 8.11.2018
14:15 - 15:45
Ma 12.11.2018
14:15 - 15:45
To 15.11.2018
14:15 - 15:45
Ma 19.11.2018
14:15 - 15:45
To 22.11.2018
14:15 - 15:45
Ma 26.11.2018
14:15 - 15:45
To 29.11.2018
14:15 - 15:45
Ma 10.12.2018
14:15 - 15:45
To 13.12.2018
14:15 - 15:45

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus 2 suorittajille.

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus 1.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää IKEBB-alueen kehityksen ja merkityksen Euroopan kontekstissa sekä pystyy suhteuttamaan alueen historiallisen ja kulttuurisen kehityksen piirteet maanosan yleisiin virtauksiin.

Järjestetään lukuvuosittain

Opintojaksossa tarkastellaan IKEBB-alueen maiden kulttuurista ja historiallista kehitystä sekä alueellisesti että erityisesti suhteessa eurooppalaisen ja globaaliin kehitykseen. Opintojaksossa perehdytään alueen kehityksen vaikuttaneita aatteellisia ja geopoliittisia muutoksia. Tarkka sisältö määräytyy kurssikohtaisesti.

Opintojaksossa käytettävä kirjallisuus määräytyy suoritettavan kurssin mukaan.

Opetusmenetelmät ja aktiviteetit määräytyvät kurssikohtaisesti. Palaute kerätään systemaattisesti.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy suoritustavan (esim. luentokurssi) mukaisesti määriteltyjen tehtävien, aktiivisuuden ja muiden suoritusvaatimusten perusteella. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Opintojaksoon soveltuva luentokurssi, johon sisältyy kirjallisuutta ja kurssin mukaan sovellettuja tehtäviä. Vaihtoehtoisesta suoritustavasta esim. kirjallisuuskuulustelusta tai esseestä sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. ENS-maisteriohjelman ja EU-opintokokonaisuuden opiskelijat voivat suorittaa opintojakson vain luentokurssilla.