Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Tämän opinto-ohjelman/kurssisivun ilmoittautuminen on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat kurssin ALKU-303 koodille (alue ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman koodi).

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii aiheesta kiinnostuneille.

Ei edeltävää osaamista koskevia vaatimuksia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tuntevat yhteiskunnallisen vallankäytön muotojen ja rakenteiden tutkimuksen keskeiset metodit ja teoreettisia lähestymistapoja sekä ymmärtävät viestinnän merkityksen tutkittavissa prosesseissa. Opiskelijat osaavat valita tarkoituksenmukaisen teoreettisen lähestymistavan ja tutkimusmenetelmän ja soveltaa niitä maailman eri alueilta valikoitujen tapaustutkimusten perusteellisessa tarkastelussa. Opintojakson suorittaneet opiskelijat osaavat arvioida ja analysoida historiallisia ja ajankohtaisia tapahtumia, rakenteita ja käytäntöjä.

Opintojakso tarjoaa kokonaiskatsauksen yhteiskunnallisen vallankäytön muotojen ja rakenteiden tutkimuksessa sovellettavista teorioista ja keskeisistä menetelmistä sekä viestinnän roolista tutkittavissa prosesseissa. Kurssilla keskitytään tutkimaan yhtä tai useampaa teoriaa ja menetelmää yhden tai useamman tapaustutkimuksen pohjalta. Tapaustutkimukset voivat sijoittua yhdelle tai usealle alueelle ja tiettyyn historialliseen ja/tai ajankohtaiseen viitekehykseen.

Kirjallisuusluettelo riippuu kurssin aiheesta. Kurssista vastaava opettaja ilmoittaa suositeltavan kirjallisuuden erikseen.

Opintojakson aikana tutustutaan sekä aiheeseen johdattelevaan materiaaliin että tapaustutkimuksiin yhdessä analysoimalla ja keskustelemalla. Opintojaksoon sisältyy sekä ryhmätyötä että aktiivista yksilöllistä opiskelua.

Asteikolla 0-5

Videotallenteet (luennot) + tehtävät + oheismateriaalit

Opintojakson ohjelma tarkentuu.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu opintojakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja viestinnän opintosuunnan yhteistyönä.

Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opintojakson voi suorittaa kolmelle eri koodille:

- alue ja kulttuurintutkimus

- uskontotiede

- viestintä

Opintojakso rekisteröidään opiskelijalle sillä koodilla, jolle hän on ilmoittautunut.