Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Hyvä huomioida: Opetukseen saattaa tulla muutoksia poikkeustilanteen vaatimista järjestelyistä johtuen. Muutokset päivitetään järjestelmiin ja niistä tiedotetaan tarvittaessa ilmoittautuneille opiskelijoille.

The course is organized in co-operation with the ALKU. ALKU arranges the course in which the Open University students attend.

It should also be noted that more changes than usual may have to be made to the teaching programme after publication. The changes will be updated in the systems and, if necessary, they will be communicated directly to the students registered to the course.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 18.8. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Aasian tutkimuksen opiskelijat/harrastajat.

Ei edeltävää osaamista koskevia vaatimuksia. Opiskelijat voivat halutessaan omatoimisesti kerrata aihepiiriä.

Opintojakso kuuluu Aasian tutkimuksen opintosuuntaan. Se täydentää seuraavia yhteisiin opintoihin kuuluvia opintojaksoja: Yhteiskunta, valta ja viestintä, Aatteet, ideologiat ja uskonto ja Tila, paikka ja ympäristöt. Opintojakson suositeltu suorittamisajankohta on yhteisten opintojen jälkeen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tuntevat Aasian taidemaailman, populaarikulttuurin ja yleisemmin kulttuurin tutkimuksen teoreettisia lähestymistapoja ja keskeisiä menetelmiä. He ymmärtävät ja osaavat analysoida näiden osa-alueiden merkitystä aasialaisten yhteiskuntien menneisyydessä ja nykytilanteessa. Opiskelijat osaavat myös soveltaa tarkoituksenmukaisia teoreettisia lähestymistapoja ja käytännön menetelmiä Aasiaa koskevien tapaustutkimusten tarkastelussa. Opintojakson suorittaneet opiskelijat osaavat arvioida ja analysoida historiallisia ja ajankohtaisia tapahtumia, rakenteita ja käytäntöjä.

Ajankohdat vaihtelevat.

Opintojakso tarjoaa yleiskatsauksen Aasian materiaalisen ja/tai immateriaalisen kulttuurin tutkimuksen teoreettisista lähestymistavoista, keskeisistä menetelmistä ja viitekehyksestä. Lisäksi tutustutaan aiheeseen liittyviin tapaustutkimuksiin. Kurssilla keskitytään tarkastelemaan yhtä tai useampaa tapaustutkimusta. Menetelminä ovat ryhmäkeskustelu ja tarkoituksenmukaisiin teorioihin ja metodeihin pohjautuva analyysi. Tapaustutkimukset voivat koskea yhtä tai useampaa Aasian aluetta tai diasporaa Aasian alueella ja sijoittua historialliseen ja/tai ajankohtaiseen viitekehykseen.

Kirjallisuusluettelo riippuu opintojakson aiheesta. Kurssista vastaava opettaja ilmoittaa suositeltavan kirjallisuuden erikseen.

Opintojakson opettaja suunnittelee työskentely- ja opetusmenetelmät kurssin oppimistavoitteiden ja sisällön mukaan.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Arvosteluasteikko 0–5. Arviointimenetelmät vaihtelevat opintojakson mukaan. Arvioinnissa keskitytään pääasiallisesti opintojaksoille määriteltyihin osaamistavoitteisiin. Lisäksi voidaan hyödyntää opiskelijoiden itse- tai vertaisarviointia.

Kurssi on maisteritasoista opetusta, joten opiskelijoilta edellytetään aiempia opintoja yliopistossa tai kykyä kerrata vaadittavia taitoja omatoimisesti.

Kurssin järjestää koulutusohjelma.