Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Hyvä huomioida: Opetukseen saattaa tulla muutoksia poikkeustilanteen vaatimista järjestelyistä johtuen. Muutokset päivitetään järjestelmiin ja niistä tiedotetaan tarvittaessa ilmoittautuneille opiskelijoille.

The course is organized in co-operation with the ALKU. ALKU arranges the course in which the Open University students attend.

It should also be noted that more changes than usual may have to be made to the teaching programme after publication. The changes will be updated in the systems and, if necessary, they will be communicated directly to the students registered to the course.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 18.8. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Avoin opiskelijoille ja harrastajille.

Ei edeltävää osaamista koskevia vaatimuksia.

Opintojakso kuuluu Aasian tutkimuksen opintosuuntaan. Se täydentää seuraavia yhteisiin opintoihin kuuluvia opintojaksoja: Yhteiskunta, valta ja viestintä ja Aatteet, ideologiat ja uskonto.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat:

  • tunnistavat merkittävät kehityslinjat Aasian maiden nykypolitiikassa
  • osaavat kriittisesti analysoida demokraattisia siirtymiä ja epädemokraattisten hallintojen jatkuvuutta Aasian maissa
  • osaavat kriittisesti analysoida kansalaisyhteiskuntia ja niiden vuorovaikutusta hallintojen kanssa Aasian maissa
  • osaavat soveltaa eri teorioita Aasian maiden etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen identiteettiin liittyvien konfliktien tutkimuksessa
  • osaavat soveltaa eri teorioita Kiinan ja Intian nousun tutkimuksessa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat osaavat soveltaa yleisiä yhteiskuntatieteellisiä teorioita Aasian nykypolitiikan kehityksen tutkimuksessa. Kurssilla keskitytään erityisesti ajankohtaisiin aiheisiin kuten Kiinan ja Intian nousuun, demokraattisiin siirtymiin, epädemokraattisten hallintojen jatkuvuuteen, kansalaisyhteiskuntiin ja etnisiin konflikteihin. Aasian maihin sijoittuvia tapaustutkimuksia tarkastellaan uusien käsitteiden, teorioiden ja menetelmien valossa sekä soveltaen tieteenalan eri osa-alueita kuten vertailevaa politiikkaa, kansainvälisten suhteiden tutkimusta, sosiologian eri alueita, valtiotiedettä ja antropologiaa.

Ilmoitetaan kurssin aikana

Normaalit luennot, tapaustutkimukset, roolipeli ja tuntien aikana tehtävät harjoitukset.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Helsingin yliopiston arvosteluasteikko 0–5. Opiskelijoita arvioidaan läsnäolon, osallistumisen, tapaustutkimusten, tenttien ja ryhmätöiden perusteella.

Kurssin järjestää koulutusohjelma.