kurssi, jota olet odottanut

Mikä kauhussa viehättää ihmisiä? Miksi haluamme vapaaehtoisesti kokea pelon ja kauhun tunteita?

Kurssilla kauhukulttuuria käsitellään länsimaisen (erityisesti eurooppalaisen ja pohjoisamerikkalaisen) kulttuurin kautta. Kurssin esimerkit nousevat erityisesti saduista, kauhukirjallisuudesta, -elokuvista, ja fanikulttuureista. Kurssilla analysoidaan kauhulle tyypillisiä teemoja, kuten toiseutta, nuorisokulttuuriin piirteitä, ruumiillisuutta ja kokemuksellisuutta. Tervetuloa mukaan! Lisätiedot kuvauksessa.

HUOM. Opintojakson voi suorittaa joko verkkokurssina TAI osallistumalla lähiluennoille.
1. VERKKO-OPETUS - ilmoittautuminen tämän opinto-ohjelman kautta
2. LÄHIOPETUS - Ilmoittautuminen lähiluennoille

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja. Opintojaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kuvaus

Opintojakso sopii kulttuurien tutkimuksen ja taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmien opiskelijoille, harrastajille sekä muille kauhusta ja kurssin aiheesta kiinnostuneille.

Jakso ei edellytä edeltäviä opintoja, mutta on suositeltavaa suorittaa kulttuurien tutkimuksen opintoja ennen aineopintotason kursseja.

Opintojakso on osa Aluetutkimuksen opintoja.

Kurssi lisää opiskelijan ymmärrystä länsimaisen kauhukulttuurin taustoista ja kehittymisestä.

  • Opiskelija oppii tunnistamaan ja kontekstualisoimaan kauhututkimuksen keskeiset tutkimussuuntaukset sekä niiden tavoitteet.
  • Opiskelija vertailee eri kulttuurisista konteksteista nousevia kauhuteemoja ja käsittelytapoja ja oppii sitä kautta huomaamaan pelkojen, kauhujen ja kokemuksellisuuden kulttuurisidonnaisuutta.
  • Opiskelija soveltaa kriittisen ajattelun taitoja pohtiessaan kauhun ja yhteiskunnallisten teemojen risteytymistä ja kauhuun sisältyviä ideologisia näkökulmia.
  • Kulttuurintutkimuksellinen asiantuntijuus kehittyy argumentoinnissa ja analyysitehtävissä, mikä kasvattaa opiskelijan ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja.

Kurssin Moodle-sivun käyttö ja eri digitaalisten alustojen hyödyntäminen valmentavat opiskelijaa digitaalisen teknologian käyttöön. Vertaispalautteen ja itsearvioinnin kautta opiskelija saa ja antaa monipuolista palautetta ja hänen reflektiotaitonsa kasvavat.

Keväällä 2019 Studia Generalia -luentosarjan aiheena oli pelko. Tällä kurssilla jatkamme saman aiheen parissa.

Kurssilla pohditaan, mikä kauhussa viehättää ihmisiä. Miksi haluamme vapaaehtoisesti kokea pelon ja kauhun tunteita? Aihetta käsitellään länsimaisen (erityisesti eurooppalaisen ja pohjoisamerikkalaisen) kulttuurin kautta ja kurssin esimerkit nousevat erityisesti saduista, kauhukirjallisuudesta, -elokuvista, ja fanikulttuureista. Kurssilla analysoidaan kauhulle tyypillisiä teemoja, kuten toiseutta, nuorisokulttuuriin piirteitä, ruumiillisuutta ja kokemuksellisuutta.

Kurssin aikana tutustutaan aihetta tukevaan oheiskirjallisuuteen, joka ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Verkkotyöskentelyyn sisältyy ryhmäkeskusteluja kurssilukemistosta, kauhuaineistosta ja oman analyysin kirjoittaminen valitun aineiston pohjalta sekä muiden opiskelijoiden analyysien kommentointia. Kurssin lopputyönä kirjoitetaan essee, jossa opiskelija valitsee kauhukulttuurin ilmiön (elokuva, kirja, peli, verkkokulttuuri, fanikulttuurit, folklore jne.), jota hän käsittelee valitsemansa näkökulman tai tutkimuskysymyksen kautta.

Loppuesseen palautus 31.10.2019.

Verkkokurssina kurssin suorittavat opiskelijat korvaavat luentotyöskentelyn lukemistona ja extraharjoituksena jokaista luentoa kohtaan.

HUOM. Jos haluat suorittaa kurssin lähinä ja osallistua luennoille, ilmoittaudu kurssille opinto-ohjelmasta: lähityöskentely.

Moodle: Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu opintojakson alkaessa. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Kurssi on monitieteinen ja sopii monen eri koulutusohjelman opintoihin. Kurssilla on seuraavat vastaavuudet/korvaavuudet:

  • KUKA-AM503 Pohjois-Amerikan teemaopinnot I
  • ALKU-E315 Populaarikulttuuri ja media
  • ALKU-P315 Pohjois-Amerikan tutkimuksen temaattinen kurssi
  • TTK-YL242 Populaarikirjallisuus
  • KIR-346 Populaarikirjallisuuden tutkimus
  • KIR-347 Nykykirjallisuuden lajeja