Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 e / opintopiste

Opintojakson toteuttaja on koulutusohjelma, jonka opetukseen Avoimen yliopiston opiskelija osallistuu. Paikkoja rajoitetusti.

Ilmoittautuminen alkaa 11.1. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojaksolla paikkoja rajallisesti. Suunnattu ensisijaisesti syksyn ensimmäisen osan kurssin suorittaneille.

HY tutkinto-opiskelijat: HuK

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee muistitietohaastattelujen suunnittelun, toteutuksen ja jatkokäsittelyn vaiheet. Myös haastattelu etäyhteyksillä tulee kurssilla tutuksi. Opiskelija perehtyy muuttuvaan teollisuustyöhön työntekijöiden näkökulmasta.

HUOM: Kurssin toteutukseen voi tulla muutoksia epidemiatilanteen takia!

Kurssilla perehdytään muistitietohaastattelujen suunnitteluun, toteutukseen ja jatkokäsittelyyn sekä metodologisiin ja tutkimuseettisiin kysymyksiin ottaen huomioon myös COVID19-pandemian aiheuttamat haasteet.

Kurssi liittyy opetuskokonaisuuteen ”Muuttuvan teollisuustyön kulttuuriperintö”. Teemaan liittyvä johdantokurssi järjestettiin toukokuussa 2020 ja museologian projektikurssi (KUKA-MU315) järjestetään IV-periodissa 2021 yhteistyössä Karkkilassa toimivan Suomen Valimomuseon kanssa. Hankkeessa tallennetaan tehdastyöntekijöiden muistitietoa sekä työntekijöiden tekemiä esineitä, nk. firabelitöitä. Firabelitöillä tarkoitetaan työntekijöiden työpaikalla, työnantajan välineillä ja materiaaleilla omaksi hyödykseen tekemiä esineitä. Kurssin osanottajat haastattelevat Karkkilassa sijaitsevan Högfors-valimon (perustettu 1820) entisiä työntekijöitä firabelitöistä ja teollisuustyön muutoksista. Haastattelut tehdään verkkoyhteyksien avulla ja ne talletetaan Työväen Arkiston kokoelmiin. Kurssin ohjelmaan kuuluu ekskursio Karkkilaan 29.1. jolloin tutustutaan museoihin ja teolliseen ympäristöön.

Ti 19.1. 10-12: Johdantoluento: Kurssin ohjelma ja tavoitteet (Verkko)

To 21.1. 10-12: Pete Pesonen: Firabelityöt ja muuttuva teollisuustyö (Verkko)

Ti 26.1. 10-12: Kirsti Salmi-Niklander: Muistitietohaastattelut, tutkimuseettiset kysymykset ja pandemian aiheuttamat haasteet (Verkko)

To 28.1. 10-12: Tutustuminen Ruukkimuseo Senkan firabelityö-esineistöön virtuaaliyhteyksillä. (Verkko)

Ti 2.2. 10-12: Haastattelujen ohjeistus ja teemarunkojen rakentaminen. (Topelia D112)

Viikot 6 – 7: Haastattelut Zoom-etäyhteyksillä.

To 25.2. 10-12: Haastattelukokemusten purkaminen, jatkokäsittelyn ohjeistus (Topelia D112)

Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan vierailu Karkkilaan, jolla tutustutaan museoihin ja teolliseen ympäristöön. (Vierailu tehdään tilausbussilla ottaen huomioon turvallisuuskysymykset.)

Viikko 9: Sisällysluettelojen ja kenttäpäiväkirjan DL 12.3.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä

Yleinen asteikko 0–5. Arvioinnissa painotetaan erikoistumisalan kirjallisuuden tietosisältöjen syntetisoivaa hallintaa sekä itsenäistä ja kriittistä arviointia.

Yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelija osallistuu koulutusohjelman järjestämään opetukseen.

Vastuuopettaja dosentti, yliopistonlehtori Kirsti Salmi-Niklander

FM, arkistotutkija Pete Pesonen (Työväen Arkisto)