Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Practical application of sustainability science: learning project 5 Cr Luentokurssi 16.3.2021 - 6.5.2021
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Practical application of sustainability science: learning project 5 Cr Kurssi 9.3.2020 - 27.4.2020
Practical application of sustainability science: learning project 5 Cr Kurssi 11.3.2019 - 29.4.2019
Practical application of sustainability science: learning project 5 Cr Kurssi 15.1.2018 - 1.3.2018

Kohderyhmä

Ensisijaisesti ECGS:n ja AGERE:n opiskelijoille

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa pienryhmässä suunnitella ja hallita projektiluonteista työtä
  • osaa jäsentää ja soveltaa oman alansa teoreettista tietoa käytäntöön ja uusien ideoiden kehittämiseen
  • osaa toimia monitieteisessä ryhmässä ja hyödyntää oman tieteenalansa keskeistä tietoa ryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi
  • saa aitoja työelämäkontakteja
  • harjaantuu käyttämään ryhmätyö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja oivaltaa omaa osaamistaan ja rohkaistuu siitä

Ajoitus

Maisterivaihe

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät projektisuunnittelun ja -hallinnan teoriaan ja tekevät pienryhmissä todellisia projekteja alan työnantajille. Opiskelijaryhmät esittelevät omat projektinsa muille loppuseminaarissa.

Suoritustavat

36 h luentoja ja niihin liittyviä harjoituksia, 100 h ryhmätyötä ja itsenäistä työskentelyä

Oppimateriaali

Projektityön aiheeseen liittyvä alan kirjallisuus

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opiskelijaryhmä saa toteuttamastaan projektista arvosanan 1-5. Lisäksi yksittäisen opiskelijan oma aktiivisuus ja panos kurssityöhön voi vaikuttaa hänen lopulliseen kurssiarvosanaansa.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Korvaa kurssin 86135 Akvaattisista tieteistä toimintaa projektikurssi 5 op TAI 863067 Vaihtuva teemakurssi 4 op.