Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 9.1.2020
08:15 - 16:00
Pe 10.1.2020
08:15 - 16:00

Kuvaus

Vaihtoehtoinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta.

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavat 6. vuoden opiskelijat. Opintojaksolle otetaan lisäksi täydennyskoulutettavia eläinlääkäreitä, sekä henkilöitä, jotka haluavat suorittaa eläinröntgentoiminnasta vastaavan johtajan pätevyyden.

Opiskelija pätevöityy toimimaan säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavana johtajana eläinröntgentoiminnan pätevyysalueella. Opiskelija osaa säteilyfysiikan perusteet; säteilylähteet ja -mittasuureet; säteilyn biologiset vaikutukset ja riskit; säteilyn käyttöön liittyvän lainsäädännön; säteilyn käytön organisatoriset järjestelyt, valvonnan ja altistuksen seurannan; säteilyn turvallisen käytön ja säteilysuojelutoimet eläinröntgentoiminnassa sekä eläinröntgentutkimusmenetelmät ja -laitteet sekä niiden käytön.

Kevätlukukausi 2020, viikko 2.

Opintojakson sisältö noudattaa Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 1.8. (17.2.2012). Opintojaksolla käsitellään mm. säteilyfysiikan perusteita, säteilyyn liittyviä suureita ja säteilyn mittaamista, säteilyn biologiasia vaikutuksia, säteilyn riskejä ja säteilysuojelun perusperiaatteita. Opintojaksolla perehdytään säteilysuojelulainsäädäntöön, säteilyn käytön valvontaan, käytännön säteilysuojelutoimiin työpaikalla, säteilyaltistuksen seurantaan ja työntekijöiden terveystarkkailuun. Opiskelija tutustuu eläinröntgentutkimuksiin, vaihtoehtoisiin tutkimusmenetelmiin ja eläinröntgentoiminnan laadunvarmistukseen. Opintojaksoon sisältyy ennakkotehtäviä.

STUK. Säteily ja ydinturvallisuus -kirjasarjasta säteilyn käyttö (osa 3) ja säteilyn terveysvaikutukset (osa 4): http://www.stuk.fi/julkaisut/sateily-ja-ydinturvallisuus-kirjasarja

Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali

Ennakkotehtävät, luennot 10 h, harjoitukset ja kirjallinen kuulustelu 2 h.

Opintojaksolle otetaan 10 opiskelijaa.