Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Logiikka 5 Cr Yleinen tentti 2.11.2018 - 2.11.2018
Logiikka 5 Cr Yleinen tentti 16.11.2018 - 16.11.2018
Logic 5 Cr Kurssi 14.1.2019 - 28.2.2019
Logiikka 5 Cr Yleinen tentti 18.1.2019 - 18.1.2019
Logiikka 5 Cr Yleinen tentti 8.2.2019 - 8.2.2019
Logiikka 5 Cr Yleinen tentti 22.2.2019 - 22.2.2019
Logiikka 5 Cr Yleinen tentti 29.3.2019 - 29.3.2019
Logiikka 5 Cr Yleinen tentti 24.5.2019 - 24.5.2019
Logiikka 5 Cr Yleinen tentti 12.6.2019 - 12.6.2019
Logiikka 5 Cr Yleinen tentti 3.7.2019 - 3.7.2019
Logiikka 5 Cr Yleinen tentti 24.7.2019 - 24.7.2019
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Logiikka 5 Cr Yleinen tentti 5.10.2018 - 5.10.2018
Logiikka 5 Cr Yleinen tentti 14.9.2018 - 14.9.2018
Logic 5 Cr Kurssi 16.1.2018 - 2.3.2018
Logiikka 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 14.11.2017 - 31.7.2018

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Johdatus logiikkaan (tai vastaava kurssi).

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on hallita keskeisiä logiikan menetelmiä, joilla osoitetaan argumenttien pätevyys muodollisella logiikalla ja niiden merkittävyys meta-teoreettisten tulosten valossa.

Riippuen opettajasta, tavoitteena on yksityiskohtainen selostus todistus-teoreettisista ja/tai semanttisista menetelmistä muodollisen logiikan argumenttien pätevyyden osoittamiseksi, painopisteen ollessa predikaattilogiikassa. Eri menetelmät linkittyvät meta-teoreettisten tulosten (täydellisyyslauseet) kautta.

Oppimateriaali

Kurssikirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Kirjallisuuskuulustelussa: Dirk van Dalen, Logic and Structure, Springer, 2004.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvostelu 0–5, perustuen osaamistavoitteisiin.

Toteutus

Luentokurssi harjoituksineen ja loppukuulustelu. Opiskelijat ilmoittautuvat yhteen harjoitusryhmään. Vaihtoehtoisesti opintojakson voi suorittaa kirjallisuuskuulusteluna.