Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
8.10.2018 klo 09:00 - 12.12.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 29.10.2018
12:15 - 14:00
Ke 31.10.2018
12:15 - 14:00
Ma 5.11.2018
12:15 - 14:00
Ke 7.11.2018
12:15 - 14:00
Ma 12.11.2018
12:15 - 14:00
Ke 14.11.2018
12:15 - 14:00
Ma 19.11.2018
12:15 - 14:00
Ke 21.11.2018
12:15 - 14:00
Ma 26.11.2018
12:15 - 14:00
Ke 28.11.2018
12:15 - 14:00
Ma 3.12.2018
12:15 - 14:00
Ke 5.12.2018
12:15 - 14:00
Ke 12.12.2018
12:00 - 15:00

Muu opetus

29.10. - 10.12.2018 Ma 14.15-16.00
31.10. - 05.12.2018 Ke 14.15-16.00
Opetuskieli: suomi
30.10. - 30.10.2018 Ti 14.15-16.00
07.11. - 07.11.2018 Ke 10.15-12.00
26.11. - 26.11.2018 Ma 10.15-12.00
Kjell Knapas
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Vastaava koulutusohjelma: Kemian kandiohjelma

Opintokokonaisuus: Kemian perusopinnot

Tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille: Kyllä

Lukion kemia.

Liuoskemia.

Kinetiikasta ja termodynamiikasta:

 • ymmärtää kinettisen ja termodynaamisen tarkastelun eron
 • hallitsee reaktionopeudet ja nopeuslait sekä mekanismit
 • termodynaamisten käsitteiden ymmärtäminen ja niiden hyödyntäminen reaktion tasapainotilan arvioinnissa

Kemiallisesta tasapainosta:

 • hallitsee sekä heterogeenisen että homogeenisen systeemin tasapainolaskut
 • osaa tarkastella tasapainoa happo-emäs-, liukoisuus- sekä hapetus-pelkistys-reaktioissa
 • ymmärtää systeemiin tehtyjen muutosten vaikutuksen tasapainoon

Kemian kandiohjelman opiskelijoilla suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opintovuoden alussa II periodissa.

Opintojakso järjestetään syksyllä periodissa II sekä keväällä periodissa IV. Luennoidaan joka vuosi.

Kinetiikka:

 • reaktionopeus, nopeuslait, kertaluku, aktivaationenergia, mekanismit, reaktion molekulaarisuus, katalyysi

Kemiallinen tasapaino:

 • dynaaminen tasapaino: tasapainovakio, reaktio-osamäärä, heterogeeninen tasapaino, Le Chatelierin periaate
 • hapot ja emäkset: happamuus, pH, Lewiksen happo/emäs-käsite, heikkojen happojen ja emästen liuosten pH:n laskeminen, titrauskäyrä, puskuriliuokset

Termodynamiikka:

 • Gibbsin energia ja sen vaikutus reaktiotasapainoon.
 • hapetus-pelkistys reaktiot: hapetus-pelkistys reaktion tasapainottaminen, galvaaninen pari, elektrodit, normaalivetyelektrodi, kennopotentiaali, Nerstin yhtälö, elektrolyysi.

Oppikirja:

 • Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), luvut 13–18 (1.-3. painos); luvut 14-19 (4. painos)

Luentomateriaali

Luennot ja pakolliset laskuharjoitukset.

Kirjallinen kuulustelu, jossa arvioidaan teorian tuntemus ja kyky soveltaa oppimistavoitteiden mukaisia käsitteitä. Yleinen arvosteluasteikko 0-5.

Luentojen lisäksi tarjotaan:

Kunkin moduulin alussa pidetään Pathfinder-työpaja (kolme per kurssi) ja se on läpileikkaus moduulista ja pyrkii näyttämään, mitä moduulista pitää osata. Kiitettävät pohjatiedot omaavat voivat opiskella kurssin näiden työpajojen pohjalta itseopiskeluna.

Kunkin luennon jälkeen pidetään Curiosity-työpaja (kolmetoista per kurssi) ja siinä pohditaan ja harjoitellaan ko. luennon asioita yksityiskohtaisemmin. Heikohkot pohjatiedot omaaville suositellaan näitä työpajoja luentojen ja kotityöskentelyn oheen.