Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
30.9.2019 klo 09:00 - 15.12.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 28.10.2019
12:15 - 14:00
Ke 30.10.2019
12:15 - 14:00
Ma 4.11.2019
12:15 - 14:00
Ke 6.11.2019
12:15 - 14:00
Ma 11.11.2019
12:15 - 14:00
Ke 13.11.2019
12:15 - 14:00
Ma 18.11.2019
12:15 - 14:00
Ke 20.11.2019
12:15 - 14:00
Ma 25.11.2019
12:15 - 14:00
Ke 27.11.2019
12:15 - 14:00
Ma 2.12.2019
12:15 - 14:00
Ke 4.12.2019
12:15 - 14:00
Ke 11.12.2019
09:00 - 12:00

Muu opetus

28.10. - 09.12.2019 Ma 14.15-16.00
30.10. - 27.11.2019 Ke 14.15-16.00
04.12.2019 Ke 14.15-16.00
Opetuskieli: suomi
29.10.2019 Ti 14.15-16.00
05.11.2019 Ti 14.15-16.00
25.11.2019 Ma 10.15-12.00
Kjell Knapas
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Vastaava koulutusohjelma: Kemian kandiohjelma

Opintokokonaisuus: Kemian perusopinnot

Tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille: Kyllä

Lukion kemia.

Liuoskemia.

Kinetiikasta ja termodynamiikasta:

 • ymmärtää kinettisen ja termodynaamisen tarkastelun eron
 • hallitsee reaktionopeudet ja nopeuslait sekä mekanismit
 • termodynaamisten käsitteiden ymmärtäminen ja niiden hyödyntäminen reaktion tasapainotilan arvioinnissa

Kemiallisesta tasapainosta:

 • hallitsee sekä heterogeenisen että homogeenisen systeemin tasapainolaskut
 • osaa tarkastella tasapainoa happo-emäs-, liukoisuus- sekä hapetus-pelkistys-reaktioissa
 • ymmärtää systeemiin tehtyjen muutosten vaikutuksen tasapainoon

Kemian kandiohjelman opiskelijoilla suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opintovuoden alussa II periodissa.

Opintojakso järjestetään syksyllä periodissa II ja luennoidaan joka vuosi.

Vastaava englanninkielinen opintojakso BSCH1002 Energy, Reactivity and Chemical Equilibrium järjestetään periodissa IV.

Vaikka BSCH1002 luennoidaan englanniksi, voidaan kurssilla käyttää samoja luentomateriaaleja kuin KEK103:lla.

Kinetiikka:

 • reaktionopeus, nopeuslait, kertaluku, aktivaationenergia, mekanismit, reaktion molekulaarisuus, katalyysi

Kemiallinen tasapaino:

 • dynaaminen tasapaino: tasapainovakio, reaktio-osamäärä, heterogeeninen tasapaino, Le Chatelierin periaate
 • hapot ja emäkset: happamuus, pH, Lewiksen happo/emäs-käsite, heikkojen happojen ja emästen liuosten pH:n laskeminen, titrauskäyrä, puskuriliuokset

Termodynamiikka:

 • Gibbsin energia ja sen vaikutus reaktiotasapainoon.
 • hapetus-pelkistys reaktiot: hapetus-pelkistys reaktion tasapainottaminen, galvaaninen pari, elektrodit, normaalivetyelektrodi, kennopotentiaali, Nerstin yhtälö, elektrolyysi.

Oppikirja:

 • Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), luvut 13–18 (1.-3. painos); luvut 14-19 (4. painos)

Luentomateriaali

Luennot ja pakolliset laskuharjoitukset.

Kirjallinen kuulustelu, jossa arvioidaan teorian tuntemus ja kyky soveltaa oppimistavoitteiden mukaisia käsitteitä. Yleinen arvosteluasteikko 0-5.

Luentojen lisäksi tarjotaan:

Kunkin moduulin alussa pidetään Pathfinder-työpaja (kolme per kurssi) ja se on läpileikkaus moduulista ja pyrkii näyttämään, mitä moduulista pitää osata. Kiitettävät pohjatiedot omaavat voivat opiskella kurssin näiden työpajojen pohjalta itseopiskeluna. Muille ne esittelevät, mitä kulloinkin alkavassa moduulissa opiskellaan. Nämä työpajat ovat kaikille osa kurssia eli ne ovat samassa asemassa luentojen kanssa. Pathfinder-ilmoittautuminen tarkoittaa, että aikoo osallistua työpajoihin säännöllisesti. Osallistuminen on yhtä lailla mahdollista myös ilman ilmoittautumista.

Kunkin luennon jälkeen pidetään Curiosity-työpaja (kolmetoista per kurssi) ja siinä pohditaan ja harjoitellaan ko. luennon asioita yksityiskohtaisemmin. Nämä työpajat ovat yksi tapa harjoitella kurssien asioita. Erityisesti heikohkoille pohjatiedoille suositellaan näitä työpajoja luentojen ja kotityöskentelyn oheen. Curiosity-ilmoittautuminen tarkoittaa, että aikoo osallistua työpajoihin säännöllisesti. Osallistuminen on mahdollista myös ilman ilmoittautumista.