Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 18.2.2020
08:30 - 10:00
Ke 19.2.2020
08:30 - 10:00
Ti 25.2.2020
08:30 - 10:00
Ke 26.2.2020
08:30 - 10:00
Ke 4.3.2020
14:00 - 16:00

Muu opetus

09.06.2020 Ti 13.00-17.00
10.06.2020 Ke 13.00-17.00
11.06.2020 To 13.00-17.00
12.06.2020 Pe 13.00-17.00
Opetuskieli: suomi
01.06.2020 Ma 08.30-09.30
01.06. - 08.06.2020 Ma 08.30-16.45
02.06. - 09.06.2020 Ti 08.30-16.45
03.06. - 10.06.2020 Ke 08.30-16.45
04.06. - 11.06.2020 To 08.30-16.45
05.06. - 12.06.2020 Pe 08.30-16.45
Miia Mäntymäki
Opetuskieli: suomi
15.06. - 22.06.2020 Ma 08.30-16.45
16.06. - 23.06.2020 Ti 08.30-16.45
17.06. - 24.06.2020 Ke 08.30-16.45
18.06. - 25.06.2020 To 08.30-16.45
26.06.2020 Pe 08.30-16.45
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Opintojakso on kemian kandiohjelman vastuulla ja kuuluu kemian perusopintoihin. Opintojakso on pakollinen kaikille kemian kandiohjelman opiskelijoille ja MFK opettajan kandiohjelmassa kemian opettajan opintosuunnan opiskelijoille sekä kaikille sellaisille opettajaksi opiskeleville, joille kemia on toinen opetettava aine. Muiden ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson valinnaisena.

Kemian kandiohjelman opiskelijoilla ja kemian opettajan opintosuunnan opiskelijoilla MFK opettajan kandiohjelmassa pitää opintojaksolle tultaessa olla opiskeltuina opintojaksot 'Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset' ja 'Orgaaninen kemia 1'. Lisäksi pitää olla opiskeltuna opintojakso 'Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino' tai 'Liuoskemia' tai opiskelijalla pitää olla hyvät lukiotiedot kemiallisesta tasapainosta yhdistettynä opintojakson 'Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino' samanaikaiseen opiskeluun. Muiden koulutusohjelmien opiskelijoilla pitää opintojaksolle tultaessa olla suoritettuna vähintään 'Kemian perusteet' tai kaikki nämä opintojaksot: 'Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset', 'Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino' ja 'Orgaaninen kemia 1'.

Opiskelija

 • tuntee laboratoriotyöskentelyn vaaratekijät:
  • aineiden terveyttä uhkaavat vaikutukset ja räjähtämis- ja syttymistaipumukset
  • lasitavaroihin ja sähkölaitteisiin liittyvät vaarat
 • osaa työskennellä laboratoriossa turvallisesti:
  • selvittää tehtäviin töihin liittyvät erityiset vaaratekijät
  • noudattaa turvallisia työskentelytapoja
  • suojautua
 • osaa toimia laboratorio-onnettomuuksissa
 • osaa käsitellä kemikaalijätteitä
 • hahmottaa laboratoriotyöskentelyn osana kemiaa tieteenä ja analyysin ja synteesin kemian päätehtävinä
 • tuntee lämpökemiaa, atomin elektronirakennetta, reaktionopeutta, protolyysiä, liukoisuutta ja sähkökemiaa havainnollistavia kokeita
 • on tutustunut synteesin ja analyysien suoritukseen sekä analyyttiseen tarkkuuteen
 • hallitsee Bunsen-polttimen käytön
 • osaa toteuttaa seuraavat synteesikemian työmenetelmät: reaktioseoksen kuumentaminen pystyjäähdyttäjän alla, moottorisekoituslaitteen käyttö, tislaus normaali- ja alipaineessa, uudelleenkiteytys, suodatus, uutto ja sublimointi.
 • osaa tehdä yksinkertaisen synteesin annetun ohjeen avulla.
 • osaa käyttää tavallisia fysikaalisia menetelmiä kuten sulamispiste, kiehumispiste, taitekerroin, ohutkerroskromatografia tuotteen laadun arvioinnissa
 • osaa ajaa ja tulkita IR-spektrejä
 • ymmärtää synteesireaktion mekanismin yhteyden reaktion suorittamiseen käytännössä

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on kemian kandiohjelman ja MFK opettajan kandiohjelmassa kemian opettajan opintosuunnan opiskelijoille ensimmäinen lukukausi (siis ensimmäisen opiskeluvuoden II periodi). Muiden ohjelmien opiskelijoille opintojakson suositeltavin suoritusajankohta on juuri kemian perusopintojen muuten valmistuessa.

Opintojakso järjestetään vuosittain II periodissa (60 paikkaa) ja IV periodissa (40 paikkaa).

Opintojaksolla esitellään työ- ja kemikaaliturvallisuussäädökset, laboratoriojätteiden käsittelyperiaatteet, laboratoriotyöskentelyn vaaratekijät, laboratoriotyöskentelyn suojelutoimet ja toiminta laboratorio-onnettomuuksissa. Näistä työturvallisuusasioista pidetään kirjallinen kuulustelu. Tämän jälkeen tehdään epäorgaaninen synteesi analyyseineen, kalorimetrityö, liekkireaktiot, reaktionopeustyö, kaksi happo-emästitrausta, kalsiumhydroksidin liukoisuustulon määritys ja galvaanisten kennojen jännitteiden mittauksia. Näistä töistä täytetään raportti.

Ennen työkurssin toista vaihetta käydään läpi erityisesti orgaanisen synteesilaboratorion työturvallisuuteen liittyviä asioita lyhyellä työturvallisuusluennolla. Aiheesta pidetään kurssin aikana pieni kirjallinen kuulustelu. Töihin kuuluu seitsemän orgaanisen kemian synteesiä: alkeenin bromaus, kaksi happokatalysoitua esteröintiä, bentsoiinikondensaatio, pelkistys hydridipelkistimellä, Friedel-Crafts asylointi ja hapetus. Tuotteiden puhtautta arvioidaan fysikaalisten vakioiden kuten sulamispisteen ja taitekertoimen avulla. Kaikista tuotteista ajetaan IR-spektrit ja tulkitaan se. Synteesitöiden raportointiin käytetään synteesikaavakkeita.

Työmonisteet.

Laboratorioharjoitukset

Opintojaksosta annetaan suoritusmerkintä ilman arvosanaa, kun kaikki osasuoritukset on hyväksytty.

Kurssi koostuu kolmesta osiosta:

 1. laboratoriotyöturvallisuusperehdytys (katso alla)
 2. epäorgaaninen laboratorio-osuus (kaksi ryhmää 9.-13.3. ja kaksi ryhmää 16.-20.3.)
 3. orgaaninen laboratorio-osuus 1-ryhmillä 23.3.-3.4. ja 2-ryhmillä 30.3.-8.4.

Poissaoloja kurssilta on vältettävä, paitsi että orgaanisen laboratorio-osuuden aikana luennoilla käynti on sallittu.

Ilmoittautumisajan päätyttyä pidettäviksi vahvistettujen ryhmien opiskelijamäärät tasataan. Jos kurssille ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin sille voidaan ottaa, etusijalla ovat pitemmällä opinnoissa yleensä ja erityisesti kemian opinnoissa olevat. Kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan ti 11.2. Jos jonkun opintosuunnitelma muuttuu ilmoittautumisen jälkeen, ilmoittautuminen pitää perua WebOodissa tai sähköpostitse ensi tilassa.

Helmikuussa järjestetään englanninkieliset laboratoriotyöturvallisuusperehdytysluennot 18.2., 19.2., 25.2. ja 26.2. (ks. aikataulu alla). Vaihtoehtona niille osallistumiselle on materiaalin itseopiskelu. Materiaali on Moodlessa nimellä ’Laboratoriotyöturvallisuusperehdytys’ osoitteessa

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=35190

Työturvallisuuskuulustelun voi suorittaa erityisessä tilaisuudessa tai Examinarium-tenttimispalvelussa.

Opintojakso toteutetaan pakollisina laboratorioharjoituksina.