Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
17.8.2018 klo 09:00 - 19.10.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 3.9.2018
10:15 - 12:00
Pe 7.9.2018
10:15 - 12:00
Ma 10.9.2018
10:15 - 12:00
Pe 14.9.2018
10:15 - 12:00
Ma 17.9.2018
10:15 - 12:00
Pe 21.9.2018
10:15 - 12:00
Ma 1.10.2018
10:15 - 12:00
Pe 5.10.2018
10:15 - 12:00
Ma 8.10.2018
10:15 - 12:00
Pe 12.10.2018
10:15 - 12:00
Ma 15.10.2018
10:15 - 12:00
Pe 19.10.2018
10:15 - 12:00

Muu opetus

03.09. - 15.10.2018 Ma 10.15-12.00
07.09. - 19.10.2018 Pe 10.15-12.00
17.09. - 17.09.2018 Ma 10.15-12.00
21.09. - 21.09.2018 Pe 12.15-14.00
01.10. - 15.10.2018 Ma 10.15-12.00
Stefan Taubert
Opetuskieli: ruotsi

Kuvaus

Vastaava koulutusohjelma: Kemian kandiohjelma

Opintokokonaisuus: Kemian perusopinnot muille koulutusohjelmille

Tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille: Kyllä

  • Opiskelija hallitsee atomin perusrakenteen ja tavallisimmat atomimallit sekä käsiteet atomi, molykyyli ja ioni sekä osaa soveltaa atomin elektronirakennetta alkuaineiden sijoittamisessa jaksolliseen järjestelmään ja pystyy päättelemään alkuaineen perusominaisuuksia sen perusteella.
  • Opiskelija osaa kirjoittaa tasapainotetun reaktioyhtälön ja tunnistaa tavallisimmat reaktiotyypit sekä osaa soveltaa reaktioyhtälöä yksinkertaisissa stoikiometrisissa laskuissa.
  • Opiskelija hallitsee tavallisimmat sidostyypit ja osaa päätellä sidostyypin kahden alkuaineen välillä sekä osaa päätellä sidosgeometrian keskusatomin ympärillä.
  • Opiskelija hallitsee kemiallisen tasapainon käsitteen ja osaa soveltaa sitä yksinkertaisissa happo- emäs- ja liuokoisuuslaskuissa ja lisäksi hallitsee käsitteet: happo, emäs, pH, pOH , happovakio, emäsvakio ja puskuriliuos sekä osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa laskuissa.
  • Opiskelija tuntee termodynamiikan, kaasujen ja sähkökemian peruskäsiteet ja kaavat osaa soveltaa niitä laskuissa.
  • Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat orgaaniset yhdisteet ja tuntee orgaanisten yhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja tavallisimmat reaktiotyypit.

Opintojakso suositellaan ensimmäiseksi kurssiksi suoritettaessa kemian perusopintoja muille koulutusohjelmille.

Jäjestetään joka vuosi I periodissa.

Kemian peruskäsitteet, kemialliseen kaavaan ja reaktioyhtälöön liittyvät laskut, kaasut, lämpökemia, atomin rakenne ja kemiallinen sidos, liuosten ominaisuuksia, kemiallinen tasapaino, happo- emästasapaino, heterogeeninen tasapaino, sähkökemia, orgaanisen kemian perusteet, funktionaaliset ryhmät

Kurssi jakautuu kuuteen 1 viikon mittaiseen pakettiin. Syyskuussa käydään läpi puolet materiaalista (ensimmäiset kolme kurssiviikkoa) ja syyskuun viimeisellä viikolla pidetään ensimmäinen välikoe Moodlessa. Lokakuussa käydään läpi toisen kurssiosan kolmen viikon osuus, minkä jälkeen on toinen välikoe. Jokaisen kurssiviikon aikana opiskelijat suorittavat omaan tahtiin kuusi Moodle-oppituntia käyden näin ohjatusti läpi koko kurssiaineiston verkko-opiskeluna.

Kurssin sisältö on koottu ”Luentomonisteeseen”, joka on toteutettu Moodle-kirjana.

Moodle-materiaali suomeksi: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=28820 (sivut aukeavat 27.8.2018)

Moodle-material på svenska: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=29386 (sidorna öppnas 27.8.2018)

Opintojakson laskuharjoitukset.

Kurssin arvostelu (0-5) perustuu viikoittaisiin viikkotehtäviin (yhteensä 6 viikkotehtävää) sekä kahteen välikokeeseen.

Opintojaksoon liittyvät kyselyt voi lähettää Maarit Lahtiselle (maarit.lahtinen@helsinki.fi).

Kursbeskrivning på svenska finns här: https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Kieli=2&Tunniste=KEK180

Opintojakso koostuu verkkokurssista ja vapaaehtoisista lähitapaamisista.

Maarit Lahtinen