Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.8.2019 klo 08:00 - 4.11.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 2.9.2019
10:15 - 12:00
To 5.9.2019
16:15 - 18:00
Pe 6.9.2019
10:15 - 12:00
Ma 9.9.2019
10:15 - 12:00
To 12.9.2019
16:15 - 18:00
Pe 13.9.2019
10:15 - 12:00
Ma 16.9.2019
10:15 - 12:00
To 19.9.2019
16:15 - 18:00
Pe 20.9.2019
10:15 - 12:00
Ma 23.9.2019
10:15 - 12:00
Pe 27.9.2019
10:15 - 12:00
Ma 30.9.2019
10:15 - 12:00
To 3.10.2019
16:15 - 18:00
Pe 4.10.2019
10:15 - 12:00
Ma 7.10.2019
10:15 - 12:00
To 10.10.2019
16:15 - 18:00
Pe 11.10.2019
10:15 - 12:00
Ma 14.10.2019
10:15 - 12:00
To 17.10.2019
16:15 - 18:00
Pe 18.10.2019
10:15 - 12:00

Muu opetus

23.09.2019 Ma 08.00-12.00
26.09.2019 To 15.00-19.00
04.11.2019 Ma 08.00-12.00
Filip Ekholm, Maarit Lahtinen, Stefan Taubert
Opetuskieli: suomi
21.10.2019 Ma 08.00-12.00
24.10.2019 To 15.00-19.00
07.11.2019 To 16.00-20.00
Filip Ekholm, Maarit Lahtinen, Stefan Taubert
Opetuskieli: suomi
02.09.2019 Ma 10.15-12.00
06.09.2019 Pe 10.15-12.00
09.09. - 16.09.2019 Ma 10.15-12.00
20.09.2019 Pe 10.15-12.00
20.09.2019 Pe 12.15-14.00
30.09.2019 Ma 10.15-12.00
07.10.2019 Ma 10.15-12.00
14.10.2019 Ma 10.15-12.00
Stefan Taubert
Opetuskieli: ruotsi

Kuvaus

Opintojakso on valinnainen kokonaisuuksissa Kemia, perusopinnot (muut koulutusohjelmat) (KEK150, AYKEK150) ja Kemia, opintokokonaisuus (muut koulutusohjelmat) (KEK155).

Opintojaksoa ei voi sisällyttää Kemian kandiohjelman opintoihin.

  • Opiskelija hallitsee atomin perusrakenteen ja tavallisimmat atomimallit sekä käsiteet atomi, molekyyli ja ioni sekä osaa soveltaa atomin elektronirakennetta alkuaineiden sijoittamisessa jaksolliseen järjestelmään ja pystyy päättelemään alkuaineen perusominaisuuksia sen perusteella.
  • Opiskelija osaa kirjoittaa tasapainotetun reaktioyhtälön ja tunnistaa tavallisimmat reaktiotyypit sekä osaa soveltaa reaktioyhtälöä yksinkertaisissa stoikiometrisissä laskuissa.
  • Opiskelija hallitsee tavallisimmat sidostyypit ja osaa päätellä sidostyypin kahden alkuaineen välillä sekä osaa päätellä sidosgeometrian keskusatomin ympärillä.
  • Opiskelija hallitsee kemiallisen tasapainon käsitteen ja osaa soveltaa sitä yksinkertaisissa happo-, emäs- ja liuokoisuuslaskuissa ja lisäksi hallitsee käsitteet: happo, emäs, pH, pOH , happovakio, emäsvakio ja puskuriliuos sekä osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa laskuissa.
  • Opiskelija tuntee termodynamiikan, kaasujen ja sähkökemian peruskäsiteet ja kaavat sekä osaa soveltaa niitä laskuissa.
  • Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat orgaaniset yhdisteet ja tuntee orgaanisten yhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja tavallisimmat reaktiotyypit.

Opintojakso suositellaan ensimmäiseksi kemian kurssiksi muille kuin kemian kandiohjelman opiskelijoille.

Jäjestetään joka vuosi I periodissa.

Kemian peruskäsitteet, kemialliseen kaavaan ja reaktioyhtälöön liittyvät laskut, kaasut, lämpökemia, atomin rakenne ja kemiallinen sidos, liuosten ominaisuuksia, kemiallinen tasapaino, happo- emästasapaino, heterogeeninen tasapaino, sähkökemia, orgaanisen kemian perusteet, funktionaaliset ryhmät.

Kurssi jakautuu kuuteen 1 viikon mittaiseen pakettiin. Syyskuussa käydään läpi puolet materiaalista (ensimmäiset kolme kurssiviikkoa) ja syyskuun viimeisellä viikolla pidetään ensimmäinen välikoe Moodlessa. Lokakuussa käydään läpi toisen kurssiosan kolmen viikon osuus, minkä jälkeen on toinen välikoe. Jokaisen kurssiviikon aikana opiskelijat suorittavat omaan tahtiin kuusi Moodle-oppituntia käyden näin ohjatusti läpi koko kurssiaineiston verkko-opiskeluna.

Välikokeet voidaan suorittaa seuraavina aikoina (välikokeiden suoritusaika on 2 h):
1. välikoe:
- 23.9. klo 8-12
- 26.9. klo 15-19
- 4.11. klo 16-20.
2. välikoe:
- 21.10. klo 8-12
- 24.10. klo 15-19
- 7.11. klo 16-20

Vaihtoehtoisesti kurssi on mahdollista suorittaa lopputentillä Examinariumissa. Tarkemmat ohjeet löydät kurssin Moodle-sivuilla.

Kurssin sisältö on koottu ”Luentomonisteeseen”, joka on toteutettu Moodle-kirjana.

Moodle-materiaali suomeksi: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33263 (sivut aukeavat 26.8.2019)

Moodle-material på svenska: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33738 (sidorna öppnas 26.8.2019)

Moodle-sivuilla on laajat materiaalit itseopiskelun tueksi. Vapaaehtoisilla lähitapaamisilla opettajilta saa tarvittaessa lisää ohjausta ja opastusta. Kysymyksiä voi esittää myös Moodle-sivujen keskustelualueella

Kurssin arvostelu (0-5) perustuu viikoittaisiin viikkotehtäviin (yhteensä 6 viikkotehtävää), itsearviointeihin sekä kahteen välikokeeseen.

Opintojaksoon liittyvät kyselyt voi lähettää Maarit Lahtiselle (maarit.lahtinen@helsinki.fi).

Kursbeskrivning på svenska finns här: https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Kieli=2&Tunniste=KEK180

Opintojakso koostuu verkkokurssista ja vapaaehtoisista lähitapaamisista.

Maarit Lahtinen