Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Poikkeustilanteen aikana opiskelemme oppikirjasta, lisätehtävät lähetän sähköpostitse, ja opiskelijat lähettävät minulle vastauksensa. Lisäksi järjestän henkilökohtaiset live-keskustelut.
Aurelija Kaškelevičienė

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 09:00 - 10.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 3.9.2019
10:15 - 11:45
To 5.9.2019
10:15 - 11:45
Pe 6.9.2019
10:15 - 11:45
Ti 10.9.2019
10:15 - 11:45
To 12.9.2019
10:15 - 11:45
Pe 13.9.2019
10:15 - 11:45
Ti 17.9.2019
10:15 - 11:45
To 19.9.2019
10:15 - 11:45
Pe 20.9.2019
10:15 - 11:45
Ti 24.9.2019
10:15 - 11:45
To 26.9.2019
10:15 - 11:45
Pe 27.9.2019
10:15 - 11:45
Ti 1.10.2019
10:15 - 11:45
To 3.10.2019
10:15 - 11:45
Pe 4.10.2019
10:15 - 11:45
Ti 8.10.2019
10:15 - 11:45
To 10.10.2019
10:15 - 11:45
Pe 11.10.2019
10:15 - 11:45
Ti 15.10.2019
10:15 - 11:45
To 17.10.2019
10:15 - 11:45
Pe 18.10.2019
10:15 - 11:45
Ti 29.10.2019
10:15 - 11:45
To 31.10.2019
10:15 - 11:45
Pe 1.11.2019
10:15 - 11:45
Ti 5.11.2019
10:15 - 11:45
To 7.11.2019
10:15 - 11:45
Pe 8.11.2019
10:15 - 11:45
Ti 12.11.2019
10:15 - 11:45
To 14.11.2019
10:15 - 11:45
Pe 15.11.2019
10:15 - 11:45
Ti 19.11.2019
10:15 - 11:45
To 21.11.2019
10:15 - 11:45
Pe 22.11.2019
10:15 - 11:45
Ti 26.11.2019
10:15 - 11:45
To 28.11.2019
10:15 - 11:45
Pe 29.11.2019
10:15 - 11:45
Ti 3.12.2019
10:15 - 11:45
To 5.12.2019
10:15 - 11:45
Ti 10.12.2019
10:15 - 11:45
To 12.12.2019
10:15 - 11:45
Pe 13.12.2019
10:15 - 11:45
Ti 14.1.2020
10:15 - 11:45
To 16.1.2020
10:15 - 11:45
Pe 17.1.2020
10:15 - 11:45
Ti 21.1.2020
10:15 - 11:45
To 23.1.2020
10:15 - 11:45
Pe 24.1.2020
10:15 - 11:45
Ti 28.1.2020
10:15 - 11:45
To 30.1.2020
10:15 - 11:45
Pe 31.1.2020
10:15 - 11:45
Ti 4.2.2020
10:15 - 11:45
To 6.2.2020
10:15 - 11:45
Pe 7.2.2020
10:15 - 11:45
Ti 11.2.2020
10:15 - 11:45
To 13.2.2020
10:15 - 11:45
Pe 14.2.2020
10:15 - 11:45
Ti 18.2.2020
10:15 - 11:45
To 20.2.2020
10:15 - 11:45
Pe 21.2.2020
10:15 - 11:45
Ti 25.2.2020
10:15 - 11:45
To 27.2.2020
10:15 - 11:45
Pe 28.2.2020
10:15 - 11:45
Ti 10.3.2020
10:15 - 11:45
To 12.3.2020
10:15 - 11:45
Pe 13.3.2020
10:15 - 11:45
Ti 17.3.2020
10:15 - 11:45
To 19.3.2020
10:15 - 11:45
Pe 20.3.2020
10:15 - 11:45
Ti 24.3.2020
10:15 - 11:45
To 26.3.2020
10:15 - 11:45
Pe 27.3.2020
10:15 - 11:45
Ti 31.3.2020
10:15 - 11:45
To 2.4.2020
10:15 - 11:45
Pe 3.4.2020
10:15 - 11:45
Ti 7.4.2020
10:15 - 11:45
To 16.4.2020
10:15 - 11:45
Pe 17.4.2020
10:15 - 11:45
Ti 21.4.2020
10:15 - 11:45
To 23.4.2020
10:15 - 11:45
Pe 24.4.2020
10:15 - 11:45
Ti 28.4.2020
10:15 - 11:45
To 30.4.2020
10:15 - 11:45

Kuvaus

Pakollinen kielten kandiohjelman liettuan opintosuunnan perusopinnoissa. Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Muut perusopintojen opintojaksot. Kielten kandiohjelman yhteiset metodiopinnot.

Opintojakson suorittaneen opiskelijan kielitaito on eurooppalaisella taitotasolla A2, ja hän tuntee kielen rakenteen myös teoreettisesti kielitaitoaan vastaavalla tasolla.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perusasiat Liettuasta sekä tuntee useita sen tapa- ja keskustelukulttuurin erityispiirteitä. Opintojakson päätteeksi opiskelija tuntee kielen koko peruskieliopin.

Opintojen alussa. Koko lukuvuoden mittainen kurssi, joka järjestetään joka toinen lukuvuosi, alkaen parittomien vuosien syksyllä.

Opintojakso käsittää kielen kielioppia sekä keskeistä arkista sanastoa. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen korostuu. Jakso kartuttaa Liettuan tuntemusta kirjallisten ja suullisten harjoitustehtävien sekä lyhyiden tekstien avulla.

Stumbrienė & Kaškelevičienė, Nė dienos be lietuvių kalbos (Vilnius 2004), Ramonienė & Pribušauskaitė, Practical Grammar of Lithuanian (Vilnius 2008).

Opettaja suunnittelee ja sovittaa opetuksensa ryhmän ja yksittäisten opiskelijoitten kehittyvän kielitaidon mukaan niin, että oppiminen on jokaiselle opiskelijalle sopivan haasteellista ja koko ryhmä etenee tavoitteena olevalle kielitaidon tasolle. Kielitaitoa opetetaan ongelmalähtöisesti (opiskelijan pitää esimerkiksi kirjoittaa postikortti) ja projektien avulla (opiskelija voi esimerkiksi asettaa itselleen oppimistavoitteita ja seurata niiden saavuttamista, kiinnittäen huomiota omiin erityistarpeisiinsa) niin että opettaja seuraa ja tukee kaikkia aktiviteetteja.

Opintojakson suoritukseen edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista opetukseen ja kotitehtävien tekemistä sekä loppukuulustelun suorittamista hyväksytysti. Hyväksytysti suoritettu opintojakso arvostellaan asteikolla 1–5.

Kontaktiopetusta 168 tuntia, mahdollisuuksien mukaan lisäksi kielistudioharjoituksia. Pakollinen läsnäolo. Aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn, kotitehtävien tekemistä, loppukoe.