Bible paper by Dave Bullock CC BY 2.0

Ilmoittaudu
14.8.2018 klo 09:00 - 24.9.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 5.9.2018
14:15 - 15:45
Ke 12.9.2018
14:15 - 15:45
Ke 19.9.2018
14:15 - 15:45
Ke 3.10.2018
14:15 - 15:45
Ke 17.10.2018
14:15 - 15:45
Ke 31.10.2018
14:15 - 15:45
Ke 7.11.2018
14:15 - 15:45
Ke 14.11.2018
14:15 - 15:45
Ke 21.11.2018
14:15 - 15:45
Ke 28.11.2018
14:15 - 15:45
Ke 5.12.2018
14:15 - 15:45
Ke 12.12.2018
14:15 - 15:45

Kuvaus

Pakollinen kielten kandiohjelman latvian opintosuunnan perusopinnoissa. Avoinna kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Yleisen kirjallisuustieteen johdantokurssi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee latvialaisen kulttuurin eri kehitysvaiheet Latvian historian kontekstissa. Hän tuntee Latvian kulttuurin tärkeimmät saavutukset ja erityisesti tärkeimmät latvialaiset kirjailijat ja osaa nimetä heidän keskeiset teoksensa.

Ensimmäisenä opintovuonna, mielellään rinnakkain opintojakson Latvialaista kaunokirjallisuutta kanssa. Jos järjestetään kurssina, yleensä syyslukukaudella.

Latvialainen kulttuuri osana Latvian historiaa. Kulttuurihistorian periodisaatio. Latvialaisia kirjailijoita ja heidän teoksiaan. Latvialaisia kuva-, sävel- ja elokuvataiteilijoita.

Mela & Vaba (toim.), Latvian historiaa ja kultuuria (sivut 174–287, 330–379), Mela & Vaherjoki-Honkala (toim.), Poimintoja Latvian kirjallisuushistoriasta, Numminen & Vento, Dainojen henki. Latvian ja Liettuan kirjallisuudesta ja kulttuurista, Müller & Henning, Latvia.

Kirjatenttiin opiskelija valmistautuu itsenäisesti. Kurssilla voidaan käyttää erilaisia oppimistehtäviä ja ryhmätöitä.

Arvioinnissa voidaan käyttää kirjallista kuulustelua tai erilaisia oppimistehtäviä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppimistavoitteiden saavuttamiseen suurten kokonaisuuksien ja kehityslinjojen tasolla, ei niinkään yksityiskohtien hallintaan. Arvosteluasteikko 0–5.

Luentokurssi (pakollinen läsnäolo), tai kirjatentti ja palautekeskustelu kuulustelijan kanssa.