Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opettajat: Pekka Kauppala, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen dosentti, Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma, Helsingin yliopisto

Kurssi on avoin kaikille Helsingin yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille.

Huom 1: Opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten tarkistathan kurssikohtaiset tiedot ennen kurssin alkua.
Huom 2: Ilmoittautuminen on sitova. Jos et pääsekään osallistumaan kurssille, peru ilmoittautuminen WebOodissa, tai ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoita peruutuksesta koulutussuunnittelijalle (ks. yhteystiedot alla).

Tavoite:
Opiskelija kykenee vertailemaan keskenään toisiaan kansallisesta sorrosta syyttelevien maiden kansallisuuspolitiikan samankaltaisuuksia ja eroavuuksia. Niin Venäjällä kuin Ukrainassakaan ei perinteisesti ole yhtenäisen kansallisuuspolitiikan mallia. Neuvostoliiton kansallispoliittinen perintö on monimutkaisen, heterogeenisen ja hierarkkisen kansallisuuspolitiikan malli. Vähemmistökansojen reaalioikeuksissa ratkaisevaa on sijoittuminen tähän hierarkiaan.

Kurssikuvaus:
Sekä Venäjä että Ukraina ovat vuonna 2017 tehneet huomattavia uusia linjanvetoja vähemmistökansapolitiikkaansa, jotka ovat jääneet vaille merkittävää julkista huomiota. Molempien linjojen keskiössä on pyrkimys voimakkaasti rajoittaa vähemmistökielten kouluopetusta. Tämä puolestaan automaattisesti vie valtiot törmäyskurssille kansallisten liikkeiden kanssa, joiden peruspyrkimyksiin lähes poikkeuksetta kuuluu omakielisen kouluopetuksen voimistaminen.

Luentokurssin tarkoitus on näyttää kummankin valtion kansallisuuspoliittinen malli sen aktuaalissa muutosvaiheessa. Siinä käsitellään myös yhteistä neuvostomenneisyyttä niiden nykypäivän heijastusten pohjalta. Konkreettiset esimerkit eri kansojen, erityisen laajasti Venäjän saamelaisten ja muiden suomalais-ugrilaisten kansojen tilanteesta, valaisevat mallien reaalista toteutusta.

(Kurssi sisältää myös englanninkielisen osuuden:
“The Sami people in Russia – transnational and interethnic relations” by Lukas Allemann. The special lectures give an overview on the history and present situation of the Sami minority in the Murmansk Region, also known as Russian Lapland.)
>> Huom: Englanninkielinen osuus on peruuntunut. Pekka Kauppla pitää peruuntuneiden luentojen sijaan suomenkielisiä luentoja

(Kauppalan luennot (18 h, 9 luentokertaa) pidetään Helsingin yliopistolla ja Allemannin luennot (6 h, 3 luentokertaa) Lapin yliopistolla. Luentoja voi seurata videoyhteyden kautta samanaikaisesti sekä Helsingissä että Rovaniemellä.)
>> Huom erityisesti VIExpertin opiskelijat: Lapin yliopiston osuus peruuntui, mutta etäsuoritusmahdollisuutta voi tiedustella koulutussuunnittelijalta (ks. yhteystiedot alla).

Suoritusmuoto:
Luennot 24 h, oheislukemisto sekä tentti tai luentopäiväkirja (vahvistuu viimeistään kurssin alkaessa)

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Luentojen oheismateriaali tulee kurssin kuluessa Moodleen. Koulutussuunnittelija lähettää kurssille rekisteröityneille sisäänkirjautumisohjeet. Huom: ohjeet lähetetään helsinki.fi-sähköpostiin.

Korvaavuudet:
• KIK-UK106, VIExpert valinnaiset opinnot
• Jos haluat korvata tällä kurssilla jonkin muun kuin yllä mainitun opintojakson, ota yhteyttä ko. jaksosta vastaavaan opettajaan / kokonaisuuteen / kandi- tai maisteriohjelmaan.
• Kurssi kuuluu kielten kandiohjelman opetustarjontaan, mutta kurssilla voi korvata myös maisteritason opintojaksoja (esim. VIExpert valinnaisia opintoja).

Lisätiedot:

Kurssin järjestäjänä toimii Ukraina-opintokokonaisuus (KIK-UK100, 30 op) joka toteutetaan kielten kandiohjelman ja Aleksanteri-instituutin yhteistyönä.

Yhteyshenkilö: Ukraina-opintokokonaisuuden koulutussuunnittelija minna.oroza at helsinki.fi
Ukraina-opintokokonaisuus: https://www.helsinki.fi/fi/aleksanteri-instituutti/ukraina-opintokokonai...

HUOM: JOS ILMOITTAUTUMINEN WEBOODISSA EI ONNISTU, KOKEILE SEURAAVAA:

1) Hae kurssi WebOodista kirjoittamalla kurssin tunnus (KUKA-IK, ALKU-IK, KIK-UK tms) WebOodin hakukenttään (oikeassa ylänurkassa) ja tarkista onnistuuko ilmoittautuminen

2) Jos saat virheilmoituksen, ota kuvakaappaus ja lähetä koulutussuunnittelijalle (ks. yhteystiedot yllä). Jos et saa kuvakaappausta, lähetä joka tapauksessa sähköposti.

Ilmoittaudu
12.9.2018 klo 09:00 - 1.11.2018 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 31.10.2018
14:15 - 15:45
Pe 2.11.2018
14:15 - 15:45
Ke 7.11.2018
14:15 - 15:45
Pe 9.11.2018
14:15 - 15:45
Ke 14.11.2018
14:15 - 15:45
Pe 16.11.2018
14:15 - 15:45
Ke 21.11.2018
14:15 - 15:45
Pe 23.11.2018
14:15 - 15:45
Ke 28.11.2018
14:15 - 15:45
Pe 30.11.2018
14:15 - 15:45
Ke 5.12.2018
14:15 - 15:45
Ke 12.12.2018
14:15 - 15:45
Pe 14.12.2018
14:15 - 15:45

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

Opintojakso on pakollinen Ukraina-opintokokonaisuutta suorittaville. Opintojakso on avoin muiden ohjelmien opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kattavat perustiedot ja ymmärrys Ukrainan alueen historiallisesta kehityksestä sekä menneisyyden merkityksestä nykyisen Ukrainan yhteiskunnan rakentumisesta.

Järjestetään lukuvuosittain.

Opintojaksossa perehdytään Ukrainan historian käännekohtiin ja niiden poliittisiin, sosiaalisen ja taloudellisiin vaikutuksiin.

Opintojaksossa käytettävä kirjallisuus määräytyy suoritettavan kurssin mukaan.

Opetusmenetelmät ja aktiviteetit määräytyvät kurssikohtaisesti. Palaute kerätään systemaattisesti.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy suoritustavan (esim. luentokurssi) mukaisesti määriteltyjen tehtävien, aktiivisuuden ja muiden suoritusvaatimusten perusteella. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Opintojaksoon soveltuva luentokurssi, johon sisältyy kirjallisuutta ja kurssin mukaan sovellettuja tehtäviä. Vaihtoehtoisena suoritustapana kirjallisuuskuulustelu.