Japanin eteläisimmillä saarilla puhutaan noin viittä uhanalaista kieltä: amamia, okinawaa, miyakoa, yaeyamaa ja yonagunia. Tällä kurssilla perehdytään okinawan ja miyakon kielten sanastoon ja kielioppiin ja harjoitellaan sukukielten vertailua typologisen ja historiallisen kielentutkimuksen keinoin.

Osallistujilta edellytetään joko japanin kielen alkeiden tuntemusta (japani 1 tai vastaavat tiedot) tai harjaantuneisuutta kielten vertailuun (esimerkiksi yleisen kielitieteen tai suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opinnoista). Kaikkien opintosuuntien ja -vaiheiden opiskelijat ovat tervetulleita.

Opintojakso soveltuu myös kielellisen diversiteetin maisteriohjelman kohtiin LDA-G3115, LDA-G3116 ja LDA-G3117.

Ilmoittaudu
11.12.2018 klo 09:00 - 17.1.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 18.1.2019
12:15 - 13:45
Pe 25.1.2019
12:15 - 13:45
Pe 1.2.2019
12:15 - 13:45
Pe 8.2.2019
12:15 - 13:45
Pe 15.2.2019
12:15 - 13:45
Pe 22.2.2019
12:15 - 13:45
Pe 1.3.2019
12:15 - 13:45
Pe 15.3.2019
12:15 - 13:45
Pe 22.3.2019
12:15 - 13:45
Pe 29.3.2019
12:15 - 13:45
Pe 5.4.2019
12:15 - 13:45
Pe 12.4.2019
12:15 - 13:45
Pe 26.4.2019
12:15 - 13:45
Pe 3.5.2019
12:15 - 13:45

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma (tai muu soveltuva koulutusohjelma) ja se on valinnainen valintaryhmässä Metodologia ja erikoiskurssit.

Valitse valintaryhmistä Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman Aasian tutkimuksen opinnot ja/tai Metodologia ja erikoiskurssit yhteensä seitsemän 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (7 x 5 op).

Japanin tai kiinan aineenopettajaksi opiskelevat valitsevat valintaryhmistä kaksi ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (2 x 5 op).

Kääntämisen ja tulkkauksen japanin/kiinan/korean opiskelijat valitsevat valintaryhmistä kolme ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (3 x 5 op).

Myös ulkomailla suoritettuja tai muita soveltuvia korkeakouluopintoja voidaan hyväksyä erikoiskurssiksi.

Koulutusohjelman edellyttämä kandidaatintutkinto.

Tieteellisen ja ammatillisen osaamisen ja erikoistumisen kehittymistä tukevat opinnot.

Osaamisen kehittäminen kielitietoudessa, jollakin kielitieteen tai oman pääkielen kielitaidon osa-alueella tai omaa asiantuntijuutta tukevilla Aasian tutkimuksen osa-alueilla.

Maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi. Syys- tai kevätlukukausi.

Kielitietouden, valitun kielitieteen tai Aasian tutkimuksen alan osaamista tai oman pääkielen kielitaidon kehittymistä tukeva kurssi.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointiasteikko: 0-5. Joillakin opintojaksoilla myös arviointi hyväksytty/hylätty -menetelmällä on mahdollinen. Arvosana määräytyy opetusohjelmassa ilmoitettujen osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella.

Opintojakso toteutetaan ensisijaisesti joko lähi- tai monimuoto-opetuksena.

Oman pääkielen yliopistonlehtori.