Bible paper by Dave Bullock CC BY 2.0

Ilmoittaudu
14.8.2018 klo 09:00 - 31.8.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 7.9.2018
10:15 - 11:45
Pe 14.9.2018
10:15 - 11:45
Pe 21.9.2018
10:15 - 11:45
Pe 28.9.2018
10:15 - 11:45
Pe 5.10.2018
10:15 - 11:45
Pe 12.10.2018
10:15 - 11:45
Pe 19.10.2018
10:15 - 11:45
Pe 2.11.2018
10:15 - 11:45
Pe 9.11.2018
10:15 - 11:45
Pe 16.11.2018
10:15 - 11:45
Pe 23.11.2018
10:15 - 11:45
Pe 30.11.2018
10:15 - 11:45
Pe 7.12.2018
10:15 - 11:45
Pe 14.12.2018
10:15 - 11:45

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on vaihtoehtoinen kaikille Venäjän kielen ja kirjallisuuden opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Riippuu opiskelijan valitsemasta kurssista/kursseista.

Kurssi käsittelee Neuvostoliiton kulttuurihistoriaa stalinismin ja kaunokirjallisuuden välisen suhteen kautta: miten Stalinin ajan kulttuuripolitiikka sekä sosialistinen realismi vaikuttivat venäläiseen kirjallisuuteen ja miten venäläisessä kirjallisuudessa on käsitelty Stalinin ajan neuvostohistoriaa. Kurssin näkökulma on yhteiskuntahistoriallinen: kuinka kirjallisuus taipui yhteiskunnan ohjailun instrumentiksi, mitä yhteiskunnallisesti tärkeitä teemoja siinä käsiteltiin, kuinka lukijat vastaanottivat julkaistun kirjallisuuden ja mitkä yksittäiset teokset aiheuttivat ongelmia joko vallanpitäjille tai tekijöilleen.

Kaunokirjallisuudella sekä sen rinnakkaisinstituutiolla, kirjallisuuskritiikillä, oli keskeinen rooli neuvostoyhteiskunnan rakentamisessa, mistä syystä ne olivat mittavan, ajan myötä vaihtelevan poliittisen ja ideologisen kontrollin kohteita lähes koko Neuvostoliiton olemassaolon ajan. Stalinin aikana luodut ideologiset vaatimukset jäivät sosialistisen realismin muodossa elämään ja vaikuttamaan kirjallisuuteen aina perestroikaan saakka. Stalinin kuoltua kaunokirjallisuudesta tuli tärkein foorumi sekä lähihistorian tapahtumien kuvaukselle että niiden ajankohtaisten yhteiskunnallisten kysymysten käsittelylle, joita aikalaiset pitivät Stalinin henkilökultin aiheuttamina ongelmina.

Kurssilla käsitellään neuvostokulttuurin ideologisoitumisen perusteita, sosialistisen realismin syntyä, sodanjälkeistä "zhdanovilaisuutta", suojasäätä ja optimismin sävyttämää 60-lukua, dissidenttiliikkeen ja maanalaisen kirjallisuuden syntyä sekä sitä maan menneisyyttä koskevaa keskusteluvyöryä, jonka kaunokirjallisuus aiheutti perestroikan ja glasnostin aikana. Kurssi päättyy keskusteluun neuvostoajan perinnöstä nykyvenäläisessä kulttuurissa.

Kurssi tarjoaa välineitä ymmärtää neuvostoajan kulttuuripolitiikan keskeisiä kysymyksiä - propagandaa, agitaatiota, sensuuria ja sosialistista realismia - ja instituutioita sekä keinoja arvioida, mikä merkitys kaunokirjallisuudella on ollut yhtäältä vallanpitäjille, toisaalta kansalaisyhteiskunnalle. Kurssi on saanut rahoitusta Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistoverkostolta.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Riippuu opiskelijan valitseman kurssin/kurssien ajankohdasta.

Kurssin aikataulu:

7.9. Johdanto: Stalinismi poliittisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä

14.9. Vallankumouksesta kulttuurivallankumoukseen: stalinistisen kulttuuripolitiikan taustat

21.9. Stalin, stalinismi ja kirjallisuus: kulttuuripolitiikan ihmiset, instituutiot ja instrumentit

28.9. Kylmä sota, Zhdanov ja "stalinismin kulta-aika"

5.10. Stalinin kuolema ja ensimmäinen "suojasää"

12.10. Destalinisoinnin ensimmäinen aalto: "Stalinin henkilökultin purku" ja kaunokirjallisuus kriittisen yhteiskuntakeskustelun foorumina, osa 1

19.10. Avautuminen länteen: neuvostokulttuurin sisä- ja ulkopolitiikan keskinäissuhteet

2.11. Optimismin vuosikymmen: 60-lukulaisuus ja suojasääajan kulttuuri

9.11. Toisenlainen 60-luku: samizdat, dissidentit ja kiristyvä kontrolli

16.11. Pysähtyneisyyden aika, "restalinisointi" ja neuvostokirjallisuus

23.11. Destalinisoinnin toinen aalto: perestroika, glasnost' ja kaunokirjallisuus kriittisen yhteiskuntakeskustelun foorumina, osa 2

30.11. Neuvostoliiton jälkeen: menneisyys venäläisen kulttuurin ongelmana

Huom. 7.12. ei luentoa!

14.12. Loppukeskustelu: Stalinismin pitkät jäljet?

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille, perehtymällä annettuun kirjallisuuteen, tekemällä luennoilla lyhyitä kirjoitus- ja keskustelutehtäviä sekä kirjoittamalla essee tai reflektiivinen luentopäiväkirja (8-10 s.).

Riippuu opiskelijan valitsemasta kurssista/kursseista.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Arvosanan määräytyminen riippuu opiskelijan valitsemasta kurssista/kursseista.

Lärare: Susan Ikonen

Kurssin/kurssien soveltuvuudesta opintojakson suoritukseksi tulee kysyä opintojakson vastuuopettajalta hyvissä ajoin ennen kurssin/kurssien alkua, mikäli asiasta ei ole ilmoitettu lukuvuoden opetusohjelmassa tai muulla tavoin. Opintojakson konkreettinen toteutus riippuu valitusta kurssista/kursseista.

Opettaja: Susan Ikonen

Soveltuu historian maisteriohjelman opintojaksoihin: HISM-321 / HISM-322 / HISM-323