Bible paper by Dave Bullock CC BY 2.0

Tarkoituksena on auttaa ymmärtämään venäläistä populaarikulttuuria yhteiskunnallisessa ja historiallisessa viitekehyksessään.

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijoita ymmärtämään venäläistä populaarikulttuuria yhteiskunnallisessa ja historiallisessa viitekehyksessään. Kurssilla perehdytään tapaustutkimusten kautta viihteellisen kirjallisuuden, elokuvien, kevyen musiikin ja kaikkien tuntemien televisio-ohjelmien ohella joidenkin vähemmistöryhmien kulttuurin ilmiöihin.

Kurssin luennoitsijat – Jukka Gronow, Tomi Huttunen, Susan Ikonen, Antti Kauppinen, Lauri Piispa, Mika Pylsy, Saara Ratilainen ja Riku Toivola – lähestyvät viihdeteollisuutta ja kulutuksen kulttuuria eri teorioiden kautta. Populaarikulttuurin tutkimuksen käsitteitä kuten autenttisuus, trash ja kitsch tulkitaan vastaavien venäläisten, vahvasti eettisesti arvottavien käsitteiden – pošlost’ ja tšernuha – rinnalla. Kurssi tarjoaa metodologisia välineitä myöhempään itsenäiseen analyysiin kirjallisuuden-, median- ja kulttuurintutkimuksen alueella.

Kurssi on saanut rahoitusta VIE-verkostolta.

Ilmoittaudu
14.8.2018 klo 09:00 - 30.8.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 6.9.2018
14:15 - 15:45
To 13.9.2018
14:15 - 15:45
To 20.9.2018
14:15 - 15:45
To 27.9.2018
14:15 - 15:45
To 4.10.2018
14:15 - 15:45
To 11.10.2018
14:15 - 15:45
To 18.10.2018
14:15 - 15:45
To 1.11.2018
14:15 - 15:45
To 8.11.2018
14:15 - 15:45
To 15.11.2018
14:15 - 15:45
To 22.11.2018
14:15 - 15:45
To 29.11.2018
14:15 - 15:45
To 13.12.2018
14:15 - 15:45

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on vaihtoehtoinen kaikille Venäjän kielen ja kirjallisuuden opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille. Muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijat voivat kysyä vastuuopettajalta mahdollisuudesta suorittaa opintojakso osana omia opintojaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kulttuurintutkimuksen välineitä ja tutustuu niiden avulla venäläisen populaarikulttuurin historiaan sekä viimeaikaisiin ilmiöihin, kuten rock- ja populaarimusiikkiin ja elokuvaan.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Opintojaksoa vastaavia kursseja järjestetään satunnaisesti, mutta mahdollisuus suorittaa opintojakso tenttimällä ja tekemällä vastuuopettajan kanssa sovittavat tehtävät on tarjolla jatkuvasti.

Opintojakso esittelee yleisesti venäläisen populaarikulttuurin historiaa 1900-luvulla sekä erityisesti rock- ja populaarimusiikin historiaa 1960-luvulta nykypäivään.

Huttunen, T., Pietari on rock.

Stites, R., Russian Popular Culture: entertainment and society since 1900.

Troitski, A., Terveisiä Tšaikovskille: rock Neuvostoliitossa (Back in the USSR: The Story of Rock in Russia).

Vaihtoehtoisesta venäjänkielisestä kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssin arvosana lasketaan sen aikana suoritetuista tehtävistä ja mahdollisesta loppukuulustelusta kertyvien pisteiden perusteella. Vaihtoehtoisissa suoritustavoissa eri tehtävien vaikutus arvosanaan ilmoitetaan suoritustavoista kerrottaessa. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon paitsi osoitetun tiedon määrä ja laatu myös kyky soveltaa tietoja annettuihin tehtäviin ja aineistoihin.

Opiskelija sopii yhdessä vastuuopettajan kanssa tentittävästä kirjallisuudesta ja/tai esseesuorituksesta. Opintojakson tai osan siitä voi suorittaa myös populaarikulttuuria käsittelevällä syventävien opintojen kurssilla, mikäli sellainen on tarjolla. Asiasta sovitaan vastuuopettajan kanssa.