Bible paper by Dave Bullock CC BY 2.0

Teacher: Prof. Kirill Postoutenko (University of Bielefeld)
Contact: kirill.postoutenko@uni-bielefeld.de

Ilmoittaudu
4.3.2019 klo 09:00 - 3.5.2019 klo 23:59

Vuorovaikutus

In the last couple of centuries, the dominant approach to revolutions was their abstract interpretation in broad economical, historical and psychological terms. It is only recently that actual social interaction within revolutions has attracted attention of historians, linguists and media scholars. Nevertheless, a typological analysis of rhetoric and communication in the process of revolution has barely begun.
The course Communicating Violence: Codes, Messages, Settings and Rituals in Russian, French, German and Post-Soviet Revolutions (1789-2014) is intended to fill this gap. The idea is to offer students tools, data and methods for their guided exploration of revolutionary communication understood as a multi-faceted socio-cultural phenomenon.
Firstly, students are offered an overview of the social communication from an inter-disciplinary perspective with the special emphasis on revolutionary situations; Secondly, they are acquainted with pioneering case studies each dealing with specific regional and communicative aspects of a single revolutionary movement; Thirdly, the course participants are invited to analyze the variety of verbal, visual and musical texts representing major communicative strategies of the French (1789-1793, 1848), Russian (1905, 1917), German (1918-1919, 1989), Estonian (1988-1991) and Ukrainian (2013-2014) revolutions.
The first-hand materials of the course have been specifically selected in field libraries and archives of Germany, UK and Russia. The research methods to be trained and practiced include semiotics, cultural anthropology, Critical Discourse Analysis, conceptual history and iconology.

For information in Moodle:
https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33563

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 6.5.2019
16:00 - 18:00
Ti 7.5.2019
10:00 - 14:00
Ke 8.5.2019
10:00 - 14:00
To 9.5.2019
10:00 - 14:00
Pe 10.5.2019
10:00 - 14:00

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on vaihtoehtoinen kaikille Venäjän kielen ja kirjallisuuden opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Riippuu opiskelijan valitsemasta kurssista/kursseista.

Opiskelija on perehtynyt johonkin venäläisen kirjallisuuden tutkimuksen osa-alueeseen, sen käsitteisiin, teorioihin ja metodologiaan ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Riippuu opiskelijan valitseman kurssin/kurssien ajankohdasta.

Muita venäläisen kirjallisuuden ja sen tutkimuksen erikoiskursseja (mukaan lukien muualla suoritettuja opintoja) tai vierailuluennoista muodostuvia kokonaisuuksia. Opintojakson sisältö määritellään tarkemmin opiskelijan valitsemalla kurssilla/kursseilla.

Riippuu opiskelijan valitsemasta kurssista/kursseista.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Arvosanan määräytyminen riippuu opiskelijan valitsemasta kurssista/kursseista.

Opettaja: Kirill Postoutenko

Kurssin/kurssien soveltuvuudesta opintojakson suoritukseksi tulee kysyä opintojakson vastuuopettajalta hyvissä ajoin ennen kurssin/kurssien alkua, mikäli asiasta ei ole ilmoitettu lukuvuoden opetusohjelmassa tai muulla tavoin. Opintojakson konkreettinen toteutus riippuu valitusta kurssista/kursseista.