Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
17.8.2017 klo 09:00 - 11.9.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 11.9.2017
12:15 - 14:45
Ke 13.9.2017
14:15 - 16:45
Ma 18.9.2017
12:15 - 14:45
Ke 20.9.2017
14:15 - 16:45
Ma 25.9.2017
12:15 - 14:45
Ke 27.9.2017
14:15 - 16:45
Ma 2.10.2017
12:15 - 14:45
Ke 4.10.2017
14:15 - 16:45
Ma 9.10.2017
12:15 - 14:45
Ke 11.10.2017
14:15 - 16:45

Kuvaus

Studieavsnittet kan enbart avläggas av studenter i KSV vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Målet med studieavsnittet är att studenten ska:

  • ha grundläggande kunskaper i hur man inom olika vetenskapsområden förstår människans sociala samspel i samhället,
  • ha förutsättningar att identifiera olika metodologiska och vetenskapliga angreppsätt som tillämpas i forskning och i förståelsen av människans sociala liv,
  • ha grundläggande kunskaper i hur socialvetenskaplig förståelse kan tillämpas inom olika samhällsinstitutioner och inom praktiska verksamhetsområden.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av studierna.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, Period 1.

Anges av lärarna.

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och tentamen.

Studieavsnittet bedöms som godkänt/underkänt. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Studieavsnittet förutsätter obligatorisk närvaro, grupparbeten samt tentamen.

Professorn i sociologi, professorn i socialpsykologi, universitetslektorn i journalistik, universitetslektorn i socialt arbete