Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 09:00 - 28.8.2019 klo 15:00

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 11.9.2019
10:15 - 11:45
Pe 13.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 18.9.2019
10:15 - 11:45
Pe 20.9.2019
10:15 - 11:45
Ke 25.9.2019
10:15 - 11:45
Pe 27.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 2.10.2019
10:15 - 11:45
Pe 4.10.2019
10:15 - 11:45
Ke 9.10.2019
10:15 - 11:45
Pe 11.10.2019
10:15 - 11:45
Ke 16.10.2019
10:15 - 11:45
To 17.10.2019
10:15 - 11:45

Kuvaus

Opiskelija ymmärtää alueellisia olosuhteita ja jakoja sekä osaa soveltaa aikaan, paikkaa ja ympäristöön liittyviä käsitteitä ja lähestymistapoja kulttuurien tutkimuksen kontekstissa.

Opintojakson tarkka sisältö määräytyy kurssikohtaisesti. Kursseilla perehdytään erityisesti tilallisiin käsitteisiin (esim. alue, paikka, raja) kulttuurisessa tutkimuksessa ja niiden soveltamiseen erityisten alueellisten kysymysten ja empiiristen tapausesimerkkien yhteydessä.

Opintojaksossa käytettävä kirjallisuus määräytyy suoritettavan kurssin mukaan.

Aktiivinen läsnäolo luennoilla sekä kurssikohtaisesti määräytyvät yksilö- ja ryhmätyöt.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy suoritustavan (esim. luentokurssi) mukaisesti määriteltyjen tehtävien, aktiivisuuden ja muiden suoritusvaatimusten perusteella. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Opintojaksoon soveltuva luentokurssi, johon sisältyy kirjallisuutta ja kurssin mukaan sovellettuja tehtäviä. Vaihtoehtoisesta suoritustavasta esim. kirjallisuuskuulustelusta tai esseestä sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.