Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aineellinen kulttuuri historiallisen ajan lähteenä –kurssi tarkastelee mahdollisuuksia, joita aineellisen kulttuurin tutkimus voi tuoda lisää ajanjaksolle, jolta on myös kirjallisia lähteitä. Kurssin lähtökohtana ovat Suomesta ja lähialueilta talletetut arkeologiset aineistot, joiden tutkimusmahdollisuuksia esitellään tapaustutkimusten kautta. Kurssi keskittyy Itämeren ympäristölle tyypilliseen löytöaineistoon, jota käsitellään osana laajempaa maantieteellistä ja kulttuurista kontekstia. Käsiteltävä ajanjakso ulottuu noin 1100–1700-luvuille.

Ilmoittaudu
9.10.2018 klo 09:00 - 25.10.2018 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 1.11.2018
10:15 - 11:45
Pe 2.11.2018
12:15 - 13:45
To 8.11.2018
10:15 - 11:45
Pe 9.11.2018
12:15 - 13:45
To 15.11.2018
10:15 - 11:45
Pe 16.11.2018
12:15 - 13:45
To 22.11.2018
10:15 - 11:45
Pe 23.11.2018
12:15 - 13:45
To 29.11.2018
10:15 - 11:45
Pe 30.11.2018
12:15 - 13:45
Pe 7.12.2018
12:15 - 13:45
To 13.12.2018
10:15 - 11:45
Pe 14.12.2018
12:15 - 13:45

Kuvaus

Arkeologian aineopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset tiedot valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Opintojakso kehittää lähdekriittisyyttä ja itsenäisen ajattelun taitoja. Soveltuvia kursseja / kirjallisuutta valitessaan opiskelija keskittyy pro gradun tekoa tukeviin aihepiireihin.

Kurssin ohjelma:

To 1.11. Tuuli Heinonen: Johdatus historiallisen ajan aineellisen kulttuurin tutkimukseen

Pe 2.11. Georg Haggrén: Historialliset kontra arkeologiset lähteet

To 8.11. Georg Haggrén: Kaupunkitontit tutkimuskohteena

Pe 9.11. Tuuli Heinonen: Historiallisen ajan arkeologian mahdollisuudet maaseutukylien tutkimuksessa

To 15.11. Elina Terävä: Linnojen aineellinen kulttuuri

Pe 16.11. Frida Ehrnsten: Keskiajan kätköt – aarteita, talletuksia vai symbolisia uhreja?

To 22.11. Frida Ehrnsten: Pienet ja tylsät penningit. Rahojen arvo arkeologisessa löytöaineistossa.

Pe 23.11. Elina Terävä: Käsityöläisten taidonnäytteitä ja arkipäivän tarve-esineitä - metalliesineet ja niiden alkuperä

To 29.11. Erki Russow: AD 2018 - the year that changed the archaeology of medieval Tallinn

Pe 30.11. Georg Haggrén: Pöytäkulttuuri historiallisen ajan arkeologian valossa

Pe 7.12. Riikka Tevali: Laivojen hylyt kulttuurintutkimuksen aineistona

To 13.12. Linda Qviström: Shades of darkness and glimpses of light- the inside of medieval buildings

Pe 14.12. Tuuli Heinonen: Uuden ajan alun ratsutila tapaustutkimuksena

Kurssiin kuuluu 13 luentoa, 2-3 sivua pitkä kirjallinen tehtävä sekä luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuva essee.

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin aikana.

Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen edellytetään luentokurssin tai tiedekuntatentin hyväksyttyä suorittamista tai vaihtoehtoisten suoritustapojen dokumentointia vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla arkeologian erikoisopintojaksoihin, muiden tieteenalojen soveltuville opintojaksoille tai kirjallisiin tentteihin. Opintojakson voi suorittaa myös kirjallisella tentillä tiedekuntatentissä. Tentittävästä kirjallisuudesta on sovittava yliopistonlehtorin kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista. Muista vaihtoehtoisista suoritustavoista on sovittava yliopistonlehtorin kanssa.