Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2017 klo 09:00 - 19.10.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 5.9.2017
14:00 - 16:00
To 7.9.2017
10:00 - 11:00
Ti 12.9.2017
14:00 - 16:00
To 14.9.2017
10:00 - 11:00
Ti 19.9.2017
14:00 - 16:00
To 21.9.2017
10:00 - 11:00
Ti 26.9.2017
14:00 - 16:00
To 28.9.2017
10:00 - 11:00
Ti 3.10.2017
14:00 - 16:00
To 5.10.2017
10:00 - 11:00
Ti 10.10.2017
14:00 - 16:00
To 12.10.2017
10:00 - 11:00
Ti 17.10.2017
14:00 - 16:00

Taking the course in English

This course is taught in Finnish. The course assignments, course material and lectures are all in Finnish. However, you can submit your coursework in English.

The exam is provided in English in the Exam room. Register first in WebOodi. (Code for the exams is MAT11002.) Then book yourself an exam: https://examinarium.helsinki.fi. More instructions can be found here: http://blogs.helsinki.fi/examinarium-en/.

Teaching assistants are available in Ratkomo (3rd floor of Exactum) from Monday to Friday.

David Poole's book "Linear Algebra: A Modern Introduction" covers quite well the topics of the course. If you wish to have a look at the Finnish course material, it can be found in Moodle.

The course covers the following topics. The numbers after each topic show where the topic can be found in David Poole's book (second edition). You can use any edition of the book.

• Vectors of the vector space R n (1.1)
• Lines and planes (1.3)
• Systems of linear equations (2.1-2.2)
• Spanning sets (2.3)
• Linear independence (2.3)
• Basis (3.5)
• Matrices (3.0-3.3)
• Eigenvalues and eigenvectors of nxn-matrices, Diagonalization (4.3-4.4)
• Determinants (4.2)
• Dot product (1.2)
• Cross product (1.3 and Exploration after section 4.2)

Even though the problem sheets are in Finnish, you can probably understand many of the questions. The problem sheets can be found in Moodle.

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se kuuluu matematiikan perusopintohin. Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Lukiomatematiikka

Opintojakso on suoriteltavaa suorittaa joko yhtä aikaa opintojakson Johdatus yliopistomatematiikkan kanssa tai sen jälkeen.

Vektoriavaruuteen Rn ja matriiseihin liittyvät peruskäsitteet ja -taidot. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Opintojakso suoritetaan yhtä aikaa opintojakson Johdatus yliopistomatematiikkaan kanssa tai sen jälkeen.

Syyslukukausi, 1. periodi

Vektoriavaruuksien ja lineaarikuvausten perusteet. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikasta keskustelemisen harjoitteleminen.

Opintomonisteena on J. Häsä, L. Oinonen ja J. Rämö: Johdatus lineaarialgebraan, osa I.

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi kurssilla on luentoja.

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.