Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Virtuaalikurssi, jossa "räätälöityä ohjausta" luokassa 2+2 h/vko. Tämän pääsivun tiedot ovat tärkeitä, mutta työalue on Moodlessa.

Sisältö karkeasti:
* sarjateoriaa (ilman funktiosarjoja),
* yhden muuttujan integraalilaskentaa,
* usean muuttujan integraalilaskentaa.

Kurssi on virtuaalinen mutta sillä on lisäksi viikottain 2+2 tuntia ohjausta. Ajankohdat ovat nyttemmin ti ja to 10.00–12.00, molemmat Economicumin (ent.) ATK-luokassa, 3. krs.! Aikoja voidaan myöhemminkin säätää; pyydetään ilmoittamaan, jos aika on huono. (Ohjaukseen voi tulla ja lähteä milloin vain; luokkaa voi käyttää usein myös muuten.) Alkoivat ma 30.10.17.

Alla olevassa "Viestit"-osiossa osa tiedotteista näkyy vain kirjautuneille. HY lähestyy ajoittain myös sähköpostitse: on tärkeää, että käyttämäsi s-postiosoite on yhteystiedoissa!

Kurssi toimii Moodlessa, joka on avattuna, ja osallistujat liitetään sinne automaattisesti (parin tunnin kuluessa ilmoittautumisestaan). Tätä pääsivulla on kurssin aikanakin tiedotteita ja ohjausaikataulu.

HUOMAA: Kurssilla viitataan myös Matemaattinen analyysi I:n materiaaleihin; ne ovat saatavissa vastaavan kurssisivun kautta (ei Moodlessa)!

Ilmoittaudu
23.10.2017 klo 08:00 - 12.11.2017 klo 23:59

Viestit

Käyttäjän Okko Kanerva kuva

Okko Kanerva

Julkaistu, 10.11.2017 klo 19:25

TIEDOTE kurssisivulle kirjautumattomillekin ja s-postiin:

Seuraava ohjaus on ti 14.11. klo 10--12.
Ma-ohjaukset on muutettu ti-ohjauksiksi, koska ne ilmeisesti sopivat kurssilaisille paljon paremmin ottaen huomioon muut valitut kurssit. (Aikoja voidaan myöhemminkin muuttaa, jos tarvetta ilmenee.)

Aikataulu

Alkuviikon ohjaus on siirretty maanantaista tiistaihin klo 10--12!
(Jo ma 13.11. sijasta ohjaus on ti 14.11.!)

Kellonaikoja (ja kampustakin) voidaan edelleen säätää. Kerro toiveistasi!

Kovin myöhäinen kellonaika voi merkitä, että ohjauksen pitäisi olla Kumpulassa. Näillä näkymin kuitenkin kaikki ohjaukset ovat Economicumissa!

ATK-luokkaa voi usein käyttää myös muina aikoina, yleensä ennen klo 14:ää!

Kurssille räätälöidyt ohjaukset (7 x 2 x 2 x 60 min)

PäiväAikaOtsikkoPaikka

Ma 30.10.2017
10:00 - 12:00
Ohjaus 1
Economicum, 3.krs., ATK-luokka
To 2.11.2017
10:00 - 12:00
Ohjaus 2
Economicum, 3.krs., ATK-luokka
Ma 6.11.2017
10:00 - 12:00
Ohjaus 3
Economicum, 3. krs., (ent.) ATK-luokka
To 9.11.2017
10:00 - 12:00
Ohjaus 4
Economicum, 3. krs., (ent.) ATK-luokka
Ti 14.11.2017
10:00 - 12:00
Ohjaus 5
Economicum, 3.krs., ATK-luokka
To 16.11.2017
10:00 - 12:00
Ohjaus 6
Economicum, 3.krs., ATK-luokka
Ti 21.11.2017
10:00 - 12:00
Ohjaus 7
Economicum, 3. krs., ent. ATK-luokka
To 23.11.2017
10:00 - 12:00
Ohjaus 8
Economicum, 3. krs., ent. ATK-luokka
Ti 28.11.2017
10:00 - 12:00
Ohjaus 9
Economicum, 3. krs., (ent.) ATK-luokka
To 30.11.2017
10:00 - 12:00
Ohjaus 10
Economicum, 3. krs., (ent.) ATK-luokka
Ti 5.12.2017
10:00 - 12:00
Ohjaus 11
Economicum, 3. krs., (ent.) ATK-luokka
To 7.12.2017
10:00 - 12:00
Ohjaus 12
Economicum, 3. krs., (ent.) ATK-luokka
Ti 12.12.2017
10:00 - 12:00
Ohjaus 13
Economicum, 3. krs., (ent.) ATK-luokka
To 14.12.2017
10:00 - 12:00
Ohjaus 14
Economicum, 3. krs., (ent.) ATK-luokka

Kuvaus

Vastuuyksikkö: Matemaattisten tieteiden kandiohjelma.

Kohderyhmä: Taloustieteen kandiohjelma. Opintojakson voivat suorittaa myös muiden koulutusohjelmien opiskelijat. Eivät kuitenkaan matemaattisten tieteiden kandiohjelman opiskelijat eivätkä opiskelijat jotka haluavat suorittaa matematiikan aineopintoja. Tämä koskee myös taloustieteteiden kandiohjelman opiskelijoita jotka haluavat suorittaa matematiikan aineopintoja. Heidän on tässä tapauksessa suoritettava matematiikan perusopinnot MAT110.

Hyvin hallittu lukion matematiikan oppimäärä (lyhytkin riittää mutta edellyttää mittavaa panostusta opintojaksoon) sekä Matemaattinen analyysi I ja Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (tai vastaavat tiedot ja taidot).

Tämän jälkeen on tarkoitettu suoritettavaksi Matemaattinen analyysi III ja IV.

Opintojakson suorittanut ymmärtää ja hallitsee yhä laajemmin mutta myös syvemmin ja varmemmin analyysin peruskäsitteitä, -tuloksia sekä -menetelmiä (ks. "Sisältö"). On oppinut yhä lisää matemaattisesta ajattelusta.

Opintojaksojen Matemaattinen analyysi I sekä Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I suorittamisen jälkeen.

Periodi II.

Jatketaan yhden ja usean muuttujan analyysin taloustieteen kannalta keskeisten käsitteiden, ilmiöiden, tulosten ja menetelmien opiskelua. Näihin kuuluvat mm. reaaliluvut (ml. supremum), kuvauksen käsite, itseisarvo, lukujonon raja-arvo, funktion raja-arvo (suoralla, tasossa jne.), jatkuvuus, differentioituvuus (derivoituvuus), differentiaalikehitelmä, neliömuodot, konveksisuus, optimointi (ilman ns. rajoitteita, yhtälörajoittein, epäyhtälörajoittein; Lagrangen funktio), implisiittifunktiot, integrointi, epäoleelliset integraalit, sarjat (geometriset, yleiset ja Taylorin sarjat), tärkeimmät tavalliset differentiaaliyhtälöt ja differenssiyhtälöt.

Tärkeää on luentoihin liittyvä moniste ja/tai luentokalvot yms. ja harjoituksiin liittyvä materiaali. (Muuten kirjallisuutta aiheen ympärillä on eri kielillä valtavasti. On toki huomattava, että eri lähteissä käsitteet, termit ja merkinnät saattavat poiketa opintojakson sopimuksista.)

Opintojakson suorittaminen vaatii säännöllistä työskentelyä viikoittain (verkkosivun ohjelman mukaan; ks. "Toteutus").

Harjoitustehtävien ratkaisemiseen saa tukea ainakin

 • opintojakson "räätälöidystä ohjauksesta",
 • yhteistyöstä vertaisopiskelijoiden kanssa,
 • Ratkomosta Exactumissa.

Koepisteiden lisäksi tulee pisteitä harjoitustehtävistä (kohtuullisesta ratkaisemisesta) sekä vertaisarvioinnista ja mahdollisesti itsearvioinnista.

Kokeessa perustietojen ja -taitojen ohella arvioidaan asioiden ymmärtämistä, soveltamista ja ongelmanratkaisukykyä.

Arvosana annetaan asteikolta 0–5.

Virtuaalikurssi, jossa lisäksi viikoittain järjestetty mahdollisuus lähiopetukseen ("räätälöity ohjaus").

 • Verkossa viikoittain tekstimateriaalia, lyhyitä luentovideoita, automaattisesti tarkistettavia tehtäviä sekä vertaisarvioitavia tehtäviä; malliratkaisuja.
 • Itsenäinen työskentely on tärkeää, ohjaukseen osallistuminen ja yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa hyvin suositeltavaa.
 • Omien ratkaisujen palautus ja muiden ratkaisujen (vertais)arviointi.

Nykyisellään kurssikoe, johon saa harjoituksiin liittyviä lisäpisteitä. Nykyisellään vaihtoehtona erilliskoe.

Tässä kurssipaketilla tarkoitetaan toisiinsa kiinteästi liittyviä kursseja, jotka eivät kuitenkaan muodosta opintokokonaisuutta.

Seuraavat kurssipaketit ovat päällekkäisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että voit sijoittaa matematiikan opintoihisi vain yhden seuraavista paketeista. Huomaa lisäksi, että vaikka kurssipaketit ovat sisällöllisesti päällekkäisiä, yksittäiset kurssit eivät vastaa toisiaan.

Kurssipaketti 1

 • MAT11003 / 57116 Raja-arvot, 5 op
 • MAT11004 / 57117 Differentiaalilaskenta, 5 op
 • MAT11005 / 57118 Integraalilaskenta, 5 op
 • (MAT21002 / 57119 Sarjat, 5 op)

Vastaavat vanhat kurssit

 • 57016 Analyysi I 10 op (Raja-arvot, Differentiaalilaskenta)
 • 57017 Analyysi II 10 op (Integraalilaskenta, Sarjat)

Kurssipaketti 2

 • MAT11006 Calculus 1A: Limits and Differentiation
 • MAT11007 Calculus 1B: Integration
 • MAT11008 Advanced Calculus
 • (MAT21002 Series, 5 op)

Vastaavat vanhat kurssit Calculus I 8 op, Calculus II 8 op ja Advanced Calculus 6 op. Vanha kurssi Analyysin peruskurssi 10 op vastaa karkeasti kursseja Calculus 1A ja Calculus 1B.

Kurssipaketti 3 – ei pääaineopiskelijoille (taloustieteen opiskelijoille)

 • MAT11010 Matemaattinen analyysi I, 5 op
 • MAT11011 Matemaattinen analyysi II, 5 op
 • MAT11012 Matemaattinen analyysi III, 5 op
 • MAT11013 Matemaattinen analyysi IV, 5 op

Vastaavat vanhat kurssit Matemaattisen analyysin kurssi 10 op ja Matemaattisen analyysin jatkokurssi 10 op