Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Perustutkinto-opiskelijat LL

375060 Perusterveydenhuollon jakso 1

Opintojakson jälkeen opiskelija

 • ymmärtää, mikä merkitys potilaan tarinalla on yleislääkärin työssä
 • ymmärtää, mikä merkitys ihmisen psykososiaalisella kehityksellä, elämänkaaren vaiheella ja sosiaalisella tuella on hänen elämäntapahtumiensa sekä kriisien/sairauden kokemisessa
 • on saanut valmiuksia eri-ikäisten ihmisten haastattelusta
 • osaa motivoivan haastattelun perusteita
 • tietää potilasjärjestöistä ja niiden toiminnasta
 • ymmärtää, mitä ovat kansansairaudet, terveyden edistäminen ja kokonaisriskin arviointi perusterveydenhuollossa.

Ydinainesanalyysi Moodlessa.

L2s

Suomenkielisen opintolinjan opiskelijoiden jakso sisältää:

Osallistuminen opetuksiin:

 • ”Raakileesta kypsäksi ihmiseksi” -aloitustilaisuus.
 • 4 vierailukäyntiä vanhusten kotihoitoon, kolmannen sektorin työpisteisiin ja lasten päiväkoteihin.
 • Kokemuspäiväkirja.
 • ”Elämänkaariseminaari” ja esityksen valmistelu.
 • Päätösseminaari ”Kulttuuri, arvot ja yhteiskunta ihmiselämän muovaajina” ja etukäteisvideoiden katselu.
 • Moodlen kotitehtävät.
 • ”Motivoiva haastattelu” -seminaari.
 • ”Kokemuskouluttajien kohtaaminen” -seminaari.

Osallistuminen opetuksiin Sairauksien ehkäisy (Prevent) -opintojakson jälkeen:

 • Moodlen kotitehtävät.
 • ”Motivoiva haastattelu” -seminaari.
 • ”Kokemuskouluttajien kohtaaminen” -seminaari.

Materiaali sijaitsee Moodlessa.

Osallistuminen vierailukäynneille ja seminaareihin, seminaariesityksen pitäminen, verkkoluentojen katsominen, kotitehtävien tekeminen, kokemuspäiväkirjan pitäminen ja kirjallisuuden lukeminen.

Hyväksytty/hylätty

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto

Professori Kaisu Pitkälä (kaisu.pitkala@helsinki.fi)

Kliininen opettaja Liisa Kuikka (liisa.kuikka@helsinki.fi)

Opetus annetaan suomenkielisen opintolinjan opiskelijoille suomeksi, ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijoille ruotsiksi.

Jaksolle sisältyy opetusta/harjoittelua, jonka vuoksi HUS edellyttää, että opiskelijoilla on voimassa olevan HUS:n ohjeen mukaiset rokotukset. Ohjeet löytyvät Lääketieteellisen tiedekunnan Flamma-sivulta, Opiskelu-ikkuna, kohta Ohjeet ja lomakkeet (/ Lomakkeet ja ohjeet): https://flamma.helsinki.fi/fi/HY292641.

 • Neljä pakollista vierailukäyntiä (päiväkoti, kolmannen sektorin kriisityöpisteet, neuvola, kouluterveydenhuolto, potilasjärjestöt ja kotihoidon piirissä olevan vanhan ihmisen kotikäynti) 16 t
 • Kaikki seminaarit 19 t
 • Kokemuspäiväkirja 5 t
 • Seminaariesityksen valmistelu 3 t
 • Kirjallisuuden lukeminen 7 t
 • Moodlen verkkoluennot 2 t
 • Kotitehtävät 1 t

Yht. 53 t

Opintojakso korvaa kokonaisuudessaan kurssin 375059 Perusterveydenhuollon jakso 2 (1,5 op) 1.8.2017 alkaen.