Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
17.1.2018 klo 08:00 - 31.1.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 19.2.2018
13:00 - 14:45
Ti 20.2.2018
13:00 - 14:45
To 22.2.2018
10:15 - 12:00
Pe 23.2.2018
10:15 - 12:00
Ma 26.2.2018
10:15 - 11:00
Ma 26.2.2018
11:15 - 12:00
Ke 28.2.2018
10:15 - 11:00
Ke 28.2.2018
11:15 - 12:00
To 1.3.2018
09:15 - 10:00
Ma 5.3.2018
09:15 - 10:00
Ma 5.3.2018
10:15 - 12:00
Ke 7.3.2018
10:15 - 11:00
Ke 7.3.2018
11:15 - 12:00
To 8.3.2018
09:15 - 12:00
Pe 9.3.2018
13:00 - 13:45
Ma 12.3.2018
08:00 - 10:00
Ke 14.3.2018
10:15 - 11:00
Ke 14.3.2018
11:15 - 12:00
To 15.3.2018
09:15 - 11:00
Ma 19.3.2018
08:15 - 09:00
Ma 19.3.2018
09:15 - 10:00
Ma 19.3.2018
10:15 - 12:00
To 22.3.2018
09:15 - 10:00
To 22.3.2018
10:15 - 12:00
Ke 28.3.2018
10:15 - 11:00
Ke 28.3.2018
11:15 - 12:00
Ti 3.4.2018
13:00 - 15:00
Ti 3.4.2018
15:00 - 17:00
Ke 4.4.2018
09:15 - 10:00
Ke 4.4.2018
10:15 - 11:00
Ke 4.4.2018
11:15 - 12:00
To 5.4.2018
13:00 - 13:45
Pe 6.4.2018
10:00 - 12:00
Ma 9.4.2018
10:15 - 12:00
To 12.4.2018
13:00 - 14:45
Ti 17.4.2018
13:00 - 13:45
Ti 17.4.2018
14:00 - 14:45
Ke 18.4.2018
09:00 - 12:00

Kuvaus

Muut kuin lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijat Helsingin yliopiston biotieteellisiltä aloilta. Kurssille valitaan enintään 6 opiskelijaa vuodessa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssille ilmoittautuvalla tulee olla opinto-oikeus Helsingin yliopistossa biotieteellisellä alalla.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

1. osaa kuvata mikrobien (bakteerien, virusten, sienten ja parasiittien) ominaisuudet ja kertoa mikrobien taudinaiheuttamiskyvystä

2. osaa kuvata tavallisimpien mikrobien aiheuttamien tautien oireet, infektioiden kulun, diagnostiikan, hoidon ja prevention.

3. osaa kuvata bakteereihin, viruksiin ja sieniin vaikuttavien lääkeaineryhmien tyyppiaineet, niiden vaikutukset, haitat sekä käytön perusteet.

4. osaa selittää perusperiaatteet immunologisista puolustusmekanismeista, immuunivasteista, infektioimmuniteetista, immuunipuutoksista ja autoimmuunitautien synnystä.

5. osaa kuvata keskeiset mikrobiologiset ja immunologiset näytteet, ja osaa selittää niistä tehtävien tutkimusten periaatteet ja näytevastaukset.

Opintojakson ydinainesanalyysi: bakteriologia ja immunologia; virologia

Kevätlukukausi, viikot 8-16

Immunologia: Luennot 9 t

Bakteriologia: Luennot 18 t

Virologia: Luennot 14 t

Mikrobilääkkeiden farmakologia: Luennot 5 t

Kunkin erillisen osuuden tentit

Luentojen sisältö sekä

Hedman K, Heikkinen T, Huovinen P, Järvinen A, Meri S, Vaara M: Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet, kirjat I ja II sekä kirjasta III: diagnostiikka, mikrobilääkkeet ja rokotukset, Duodecim; viimeisin painos.

Mikrobilääkkeiden farmakologia: Koulu ja Mervaala: Farmakologia ja toksikologia, Medicina Oy, 9. painos, 2013, luvut 51-59, s. 861-987

Vaihtoehtoisena kirjana mikrobiologian osalta Jawetz E, Melnick JL and Adelberg EA: Medical Microbiology, viimeisin painos, Los Altos, California, Lange Medical Publications, immunologian osalta Murphy, Travers and Walport: Janeway´s Immunobiology, viimeisin painos, Garland Science, ja farmakologian osalta Pelkonen ym.: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, Kustannus Oy Duodecim, 4. painos, 2014 tai Rang et al.: Rang & Dale's Pharmacology, Churchill Livingstone, 7. painos, 2012, tai uudempi

Virologia: Pdf-lyhennelmät Moodle-alustalla

Luentokurssi, osallistuminen opintokokonaisuuteen sisältyviin kirjallisiin tentteihin: bakteriologia, mikrobilääkkeet; immunologia; virologia

Opintokokonaisuus on suoritettu, kun kirjalliset tentit on suoritettu hyväksyttävästi.

Opintokokonaisuuden arvosana (arvosteluasteikko 0-5) muodostuu tenteistä: Bakteriologia ja mikrobilääkkeet 50% (hyväksytty/hylätty), immunologia 25% (hyväksytty/hylätty), virologia 25% (hyväksytty/hylätty).

Opetuksen järjestävä yksikkö: Medicum

BAKTERIOLOGIA JA IMMUNOLOGIA:

Jaksovastaava: Kliininen opettaja Petteri Arstila, bakteriologian ja immunologian osasto, puh. 02 941 26892, petteri.arstila(at)helsinki.fi

VIROLOGIA:

Jaksovastaava: Kliininen opettaja Mirja Puolakkainen, virologian osasto, puh. 02 941 26559, mirja.puolakkainen(at)helsinki.fi

MIKROBILÄÄKKEIDEN FARMAKOLOGIA:

Jaksovastaava: Yliopistonlehtori Anni-Maija Linden, farmakologian osasto, puh. 02 941 25334, anni-maija.linden(at)helsinki.fi

Luennot suomeksi.

Kurssilla on Moodle-sivu

Ilmoittautuminen WebOodissa, ilmoittautuminen on opetukseen osallistumisen ja suoritusmerkinnän saannin edellytys.

Immunologia: Luennot 9 t, omatoiminen opiskelu 16 t

Bakteriologia: Luennot 18 t, omatoiminen opiskelu 34 t

Virologia: Luennot 14 t, omatoiminen opiskelu 28 t

Mikrobilääkkeiden farmakologia: Luennot 5 t, omatoiminen opiskelu 10 t

Yhteensä 5.0 op

Sivuopintojakso muodostuu lääketieteellinen mikrobiologian L2-kurssin 375050 luennoista ja tenteistä.