Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Lukiomatematiikan kertaus

Kurssi suoritetaan tekemällä tehtäviä verkossa. Tehtävät ja tietoa kurssin käytännöistä löytyy kurssin Moodle-alueelta.

Kurssi ei ole osa matematiikan pää- tai sivuaineopintoja. Matematiikkaa pää- tai sivuaineenaan opiskelevat voivat halutessaan sisällyttää kurssin tutkintonsa muut opinnot -kokonaisuuteen.

Ilmoittaudu
14.8.2017 klo 08:00 - 23.12.2017 klo 23:59

Kuvaus

Opintojaksoa ei voi sisällyttää matematiikan pää- tai sivuaineopintoihin.

Luokanopettajaopiskelijat voivat sisällyttää opintojakson osasuoritukseksi MFK-M101 Matematiikan perusvalmiudet luokanopettajille -opintojaksoon.