Ilmoittaudu
16.8.2017 klo 08:00 - 17.9.2017 klo 23:59

Aikataulu

Alla on lueteltuna kurssin lähiopetuskerrat. Tarkempi aikataulu materiaaleineen päivittyy kurssin Moodleen.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 4.9.2017
10:15 - 12:00
Ke 6.9.2017
10:15 - 12:00
Ma 11.9.2017
10:15 - 12:00
Ke 13.9.2017
10:15 - 12:00
Ma 18.9.2017
10:15 - 12:00
Ke 20.9.2017
10:15 - 12:00
Ma 25.9.2017
10:15 - 12:00
Ke 27.9.2017
10:15 - 12:00
Ma 2.10.2017
10:15 - 12:00
Ke 4.10.2017
10:15 - 12:00
Ma 9.10.2017
10:15 - 12:00
Ke 11.10.2017
10:15 - 12:00
Ma 16.10.2017
10:15 - 12:00
Ke 18.10.2017
10:15 - 12:00
Ma 30.10.2017
10:15 - 12:00
Ke 1.11.2017
10:15 - 12:00
Ma 6.11.2017
10:15 - 12:00
Ke 8.11.2017
10:15 - 12:00
Ma 13.11.2017
10:15 - 12:00
Ke 15.11.2017
10:15 - 12:00
Ma 20.11.2017
10:15 - 12:00
Ke 22.11.2017
10:15 - 12:00
Ma 27.11.2017
10:15 - 12:00
Ke 29.11.2017
10:15 - 12:00
Ma 4.12.2017
10:15 - 12:00
Ma 11.12.2017
10:15 - 12:00
Ke 13.12.2017
10:15 - 12:00

Kuvaus

Vaihtoehtoinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma

Matematiikan aineenopettajan syventävät opinnot

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

- Analyysi I ja II (tai vastaavat tiedot),

- Johdatus yliopistomatematiikkaan (tai vastaavat tiedot)

ja

- Lineaarialgebra- ja matriisilaskenta I (tai vastaavat tiedot)

- Lineaarialgebra- ja matriisilaskenta II (tai vastaavat tiedot)

- Todennäköisyyslaskenta I (tai vastaavat tiedot),

- Tilastollinen päättely I (tai vastaavat tiedot),

- Johdatus logiikkaan I ja II (tai vastaavat tiedot),

- Algebralliset rakenteet I ja II (tai vastaavat tiedot)

ja

- Opettajan pedagogiset opinnot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa luoda selkeitä linkkejä yliopiston matematiikan kurssien ja kouluissa opetettavan sisällön välille (eli opiskelija vahvistaa nk. yleistä ja rakenteista sisältötietoaan matematiikasta),

- osaa jäsentää yliopistossa oppimaansa matematiikan sisältöä oppimisen ja opettamisen näkökulmasta (eli opiskelija kehittää nk. pedagogista sisältötietoaan)

ja

- osaa opiskella ongelmalähtöisen oppimisen menetelmällä.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi

I ja II periodi

Opintojaksossa käsitellään yliopisto- ja koulumatematiikan keskeisiä sisältöjä (kuten analyysia, lineaarialgebraa, algebraa, logiikkaa ja todennäköisyyslaskentaa) aineenopettajan näkökulmasta.

Pakollinen kirjallisuus:

- opettajan kurssin aikana osoittamat tehtävät ja kurssimateriaali

Suositeltava oheiskirjallisuus:

- sopiva oheiskirjallisuus määräytyy opiskelijoiden omien projektien tavoitteiden pohjalta

Kurssilla opiskellaan pääasiassa ongelmalähtöisen oppimisen ja case-oppimisen menetelmillä. Kurssilla hyödynnetään oppimisen ja arvioinnin tukena reflektoivia oppimispäiväkirjoja.

Kurssilla sovelletaan itsearviointia, vertaisarviointia sekä opettajan arviointia. Kurssin arviointi kohdistuu sekä työskentelyprosessiin että työskentelyn tuloksiin. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena. Opintojakso sisältää runsaasti lähiopetuskerroilla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä, minkä vuoksi vaaditaan aktiivista läsnäoloa lähiopetuskerroille.