Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2017 klo 08:00 - 17.9.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 11.9.2017
14:15 - 16:00
Ma 18.9.2017
14:15 - 16:00
Ma 25.9.2017
14:15 - 16:00
Ma 2.10.2017
14:15 - 16:00
Ma 9.10.2017
14:15 - 16:00
Ma 16.10.2017
14:15 - 16:00
Ma 30.10.2017
14:15 - 16:00
Ma 6.11.2017
14:15 - 16:00
Ma 13.11.2017
14:15 - 16:00
Ma 20.11.2017
14:15 - 16:00
Ma 27.11.2017
14:15 - 16:00
Ma 4.12.2017
14:15 - 16:00
Ma 11.12.2017
14:15 - 16:00

Kurssin suorittaminen

Opetuslaboratorion suoritus koostuu kolmesta osasta

1 osallistuminen laboratorion kokoontumisiin ja niissä käytäviin keskusteluihin;

2 yksin tai pienessä ryhmässä laaditun esityksen valmistelu ja pitäminen; esitys täytyy palauttaa esim laboratorion moodle alueelle;

3 oppimispäiväkirjan kokoaminen laboratorion tapaamisten herättämistä ajatuksista.

Kaikkea laboratorion toimintaan ja sen suorittamiseen liittyvää käsitellään laboratorion moodle-alueella.

Kuvaus

Vaihtoehtoinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma

Matematiikan aineenopettajan syventävät opinnot
Matematiikan aineopinnot luokanopettajille

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on oppinut yhdistämään matemaattista ja pedagogista tietoa matematiikan opetuksen ongelmien ratkomisessa.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi

(Toisen tieteenalan opiskelijat: matematiikan opintojen toinen opiskeluvuosi)

Opintojakso järjestetään syys- ja kevätlukukaudella

Opintojaksossa työskennellään keskustelevan seminaarin tapaan. Siitä voi kahden periodin aktiivisella osallistumisella sekä projektitöillä ja oppimispäiväkirjalla saada 5 op suorituksen.

Opintojaksossa käsitellään estielmien ja keskustelujen avulla osallistujien valitsemia matematiikan opetuksen haasteita. Opintojaksossa harjoitellaan mm. uusien didaktisten ratkaisujen kehittämistä.

Pakollinen kirjallisuus:

- opettajan kurssin aikana osoittamat tehtävät ja kurssimateriaali

Suositeltava oheiskirjallisuus:

- sopiva oheiskirjallisuus määräytyy opiskelijoiden omien projektien tavoitteiden pohjalta

Opiskelija osallistuu lähiopetukseen eli lähiopetustapaamisiin (ml. keskustelut, esitelmien seuraaminen ja pitäminen) sekä mahdolliseen ryhmätyöskentelyyn ja suorittaa opintojakson alkaessa ilmoitettavat suulliset, kirjalliset sekä virtuaaliset yksilö- ja ryhmätehtävät.

Opintojakso arvioidaan projektitöiden ja reflektoivien oppimispäiväkirjojen avulla. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.